Kategoria: Porady

MRÓZ I ŚNIEG

MRÓZ I ŚNIEG

Przygotujmy się na niskie temperatury w Polsce. W najbliższy weekend temperatura może spaść nawet do -12˚C. (źródło: IMGW, http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia ) Jeśli w trakcie silnych mrozów zauważysz kogoś, kto wygląda na osłabionego, zainteresuj się tą osobą. Możesz jej udzielić pierwszej pomocy lub poinformować odpowiednie służby ratownicze. Zadzwoń pod numer 112 lub 998, 999, 997.

więcej

Bezpieczna choinka

Bezpieczna choinka

Święta... czas przygotowań, gorączkowych zakupów, sprzątania i gotowania. W ferworze walki nietrudno o niedopatrzenie i nieostrożność. Wiem, wiem! Brakuje Ci czasu na wiele spraw, lecz pamiętaj o dopilnowaniu swoich małych pociech, które w zamieszaniu mogą zrobić coś kompletnie nieprzewidywalnego. Myśl za swoje dziecko! Postaraj się, by nie miało ono dostępu do gorących garnków. Zajmij je strojeniem choinki, robieniem łańcuchów z kolorowego papieru lub aniołków z masy solnej.

więcej

Zasady ewakuacji

Zasady ewakuacji

Jak często słyszysz w mediach, że w pożarze domu lub mieszkania zginęli ludzie? Czy zastanawiasz się choć przez chwilę, co było przyczyną ich przedwczesnej i tragicznej śmierci? Czy zastanawiasz się, jak Ty sam byś postąpił w momencie powstania pożaru w Twoim domu? Bardzo często ludzie giną w pożarach przez swoją niewiedzę, złe warunki techniczno-budo-wlane lub przez to, że nie słuchają poleceń strażaków. Dlatego właśnie tak ważna jest znajomość podstawowych zasad ewakuacji. Nie chodzi tylko o to, aby uciekać na oślep, lecz by świadomie się ratować.

więcej

Co i jak gasić?

W naszych domach mogą występować różne źródła ognia ale także bardzo rożne materiały, które ulegają zapaleniu. Poniżej kilka prostych porad dotyczących gaszenia pożarów we własnym domu. 

więcej

Pożar w mieszkaniu – co robić?

Pożar w mieszkaniu – co robić?

Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. Co roku w naszym województwie we własnym, wydawałoby się bezpiecznym domu, ginie kilkadziesiąt osób. Każdy pożar to tragedia dla poszkodowanych, ale także dla ich rodzin i bliskich, nie tylko z uwagi na stracone życie czy zdrowie, lecz także ze względu na zniszczony dorobek niekiedy całego życia. W ubiegłym roku w województwie podlaskim powstało blisko 5 tysięcy pożarów. Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W pożarach tych zginęło łącznie 30 osób (z czego 23 w pożarach budynków mieszkalnych), a 172 osoby doznały uszczerbku na zdrowiu. Szacowane straty w mieniu przekroczyły 45 mln złotych. W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem i najczęstszym sprawcą pożarów. Bardzo często sprawcy pożarów stają się jego ofiarami. 

więcej

Poradnik na wypadek zagrożeń

„Poradnik postępowania mieszkańców  w sytuacji zagrożenia" to zbiór podstawowych informacji na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w naszym regionie. Został on przygotowany z inicjatywy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urz...

więcej

Lampiony szczęścia stwarzają zagrożenie pożarowe

Lampiony należy traktować jak otwarte źródła ognia, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą przemieszczać się na wysokość kilkuset metrów oraz na odległość kilku kilometrów. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość zapalenia się materiału tworzącego powłokę lampionu. Osoba podpalająca materiał palny przeznaczony do podgrzewania powietrza w lampionie nie jest w stanie przewidzieć jakim torem będzie przemieszczał się lampion oraz w jakim czasie wypali się paliwo w lampionie. W instrukcjach obsługi lampionów umieszczane są zapisy m. in. o nie stosowaniu ich na terenach, które mogą łatwo ulec zapaleniu tj. łąki i lasy, co ze względu na nieprzewidywalność toru lotu wynikająca ze zmiennych warunków atmosferycznych szczególnie w rozkładzie pionowym jest niewykonalne. Na terenie Polski miały miejsce liczne zdarzenia, w szczególności pożary których przyczyna były wypuszczone lampiony.

więcej

Jak zachować się w razie pożaru

Jak zwalczać powstały pożar W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.  Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się: swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, adres i nazwę obiektu, co się pali, na którym piętrze, czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.  Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

więcej