Kategoria: OGNIKI

Bezpieczne Ferie w Grajewie

Bezpieczne Ferie w Grajewie

21 stycznia 2020 roku Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odwiedziła grupa 21 dzieci wraz z opiekunami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie. Spotkanie dzieci ze strażakami było efektem współpracy w zakresie realizacji projektu „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”.

więcej

Białostocki Ognik – to już dwa lata

Białostocki Ognik – to już dwa lata

Klubiki i sale edukacyjne „OGNIK” są elementem rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. W celu zachowania najwyższej jakości zajęć, w tym pra...

więcej

Otwarcie sali edukacyjnej „Ognik” w Grajewie

Otwarcie sali edukacyjnej „Ognik” w Grajewie

15 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie nastąpiło uroczyste otwarcie sali edukacyjnej ,,Ognik”. W uroczystym otwarciu sali wzięli udział m.in. st. bryg. Andrzej Sobolewski, zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkie...

więcej

Sala edukacyjna w Sejnach

Sala edukacyjna w Sejnach

8 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacji przeciwpożarowej. W uroczystości udział wzięli m.in. : zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Sobolewski, V-...

więcej

Sala edukacyjna w Augustowie

Sala edukacyjna w Augustowie

08.02.2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie uroczyście otwarto salę edukacyjną. Sala edukacyjna ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią. Następnie odbyła się pierwsza lekcja podczas, której: dzieci m...

więcej

Prewencja społeczna w PSP

Prewencja społeczna to dostarczenie wiedzy oraz informacji, zmiana postaw i wzrost świadomości społeczeństwa. Komenda Główna PSP realizuje te zadania poprzez inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie, działań i programów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, obrony cywilnej i ochrony ludności; edukację na rzecz bezpieczeństwa publicznego („Bezpieczna+”, „Bezpieczne życie”) oraz prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej.

więcej

OGNIKI  w województwie podlaskim

OGNIKI w województwie podlaskim

Klubiki OGNIK i sale edukacyjne są elementem Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

więcej