Kategoria: Czad i ogień

„Czad i Ogień. Obudź Czujność” w Korycinie

„Czad i Ogień. Obudź Czujność” w Korycinie

16 grudnia 2016 r. w siedzibie Zespołu Szkół w Korycinie (powiat sokólski) odbyło się spotkanie z dziećmi i młodzieżą, kadrą nauczycielską oraz przedstawicielami jednostek OSP z terenu gminy Korycin, które było poświęcone kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. "Czad i Ogień. Obudź Czujność". Spotkanie prowadził kpt. Piotr Pawłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

więcej

Czad i Ogień- obudź czujność w powiecie zambrowskim

Czad i Ogień- obudź czujność w powiecie zambrowskim

13 grudnia 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyło się spotkanie z prezesami (naczelnikami) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszami policji (dzielnicowymi) z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, poświęcone ogólnopolskiej kampanii społecznej "Czad i Ogień- Obudź Czujność". Spotkanie poprowadzili: starszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych mł. bryg. Adam Wysmułek i dowódca JRG kpt. Łukasz Chankowski.

więcej

Seminarium „Czad i ogień. Obudź czujność” w Łomży

Seminarium „Czad i ogień. Obudź czujność” w Łomży

5 grudnia 2016 roku w Wyższej Szkole Arobiznesu w Łomży odbyło się seminarium poświęcona ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej „Czad i Ogień. Obudź czujność”. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski,podlaski komendta wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt,  komendant wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele wojska, służby więziennej, urzędu celnego a także policjanci dzielnicowi z miasta i powiatu łomżyńskiego, licznie przybyła młodzież szkolna, w tym młodzież z klas mundurowych. Na konferencji nie zabrakło także przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

więcej

Kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność” w Wierzbowie

Kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność” w Wierzbowie

29 listopada 2016 r. punktualnie o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej w Wierzbowie gm. Grajewo rozpoczęła się debata społeczna połączona z realizacją projektu „Akademia Seniora II”, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Głównym celem debaty było przekazanie 21 osobom informacji o potencjalnych zagrożeniach i sposobach ich niwelowania w środowisku lokalnym.

więcej

Konferencja  „Czad i ogień. Obudź czujność” w województwie podlaskim

Konferencja „Czad i ogień. Obudź czujność” w województwie podlaskim

7 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Mickiewicza 3) odbyła się konferencja poświęcona inauguracji na terenie województwa podlaskiego ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej „Czad i ogień obudź czujność”. Organizatorem spotkania był Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyli między innymi sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, komendant wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,  a także policjanci dzielnicowi z miasta i powiatu białostockiego oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na konferencji nie zabrakło także młodzieży z klas mundurowych.

więcej