Wykaz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej PSP

http://kgpsp.bip.gov.pl/rzeczoznawcy-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych/