Przetwarzanie danych osobowych petentów

Adres do korespondencji:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

15-062 Białystok, ul. Warszawska 3

 

Sekretariat Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz jego zastępców: 

tel.: 85 653-73-28, 85 653-76-40, 85 743-54-16, fax.: 85 653-72-16,

e-mail  kwpsp@straz.bialystok.pl

 

Rzecznik Prasowy

 

Wydział Organizacji i Nadzoru

st. bryg. Tomasz Gierasimiuk – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

tel.: 85 670-27-54, 85 670-27-86, 85 670-27-17

 

Wydział Kadr

st. bryg. Krzysztof Konicki – Naczelnik Wydziału Kadr

tel.: 85 670-27-62, 85 670-27-55, 85 670-27-25

 

Wydział Finansów

mgr Małgorzata Osiecka – Główny Księgowy / Naczelnik Wydziału Finansów

tel.: 85 670-27-56, 85 670-27-69, 85 670-27-68, 85 670-27-36, 85 670-27-67

 

 Wydział Operacyjny

bryg. Marcin Wierel – Naczelnik Wydziału Operacyjnego

tel.: 85 670-27-61, 85 670-27-71, 85 670-27-74, 85 670-27-24

 

Całodobowe stanowisko kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

tel.: 85 653-73-41, 85 670-27-50, fax.: 85 653-74-44 lub 85 670-36-54,

 

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy

st. bryg. Grzegorz Lisowski – Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego

tel.: 85 670-27-59, 85 670-27-73

 

Ośrodek Szkolenia

st. kpt. Wojciech Kusznerko – p.o. Naczelnik Ośrodka Szkolenia

Baza Ośrodka Szkolenia w Łapach

tel.: 85 715-33-65, tel/fax.: 85 715-27-61

 

Wydział Kwatermistrzowski

mł. bryg. Marek Solarski  – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego

tel.: 85 670-27-76, 85 670-27-70, 85 670-27-14, 85 670-27-63, 85 670-27-80

 

Wydział Techniczny

st. bryg. Tomasz Szymaniuk – Naczelnik Wydziału Technicznego

tel.: 85 670-27-58, 85 670-27-77,  85 670-27-75, 85 670-27-05

 

Inspektor Ochrony Danych

mł. bryg. Marcin Janowski

tel.: 85 670-27-11

e-mail: iod@straz.bialystok.pl