Przetwarzanie danych osobowych petentów

Adres do korespondencji:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

15-062 Białystok, ul. Warszawska 3

 

Sekretariat Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz jego zastępców: 

tel.: 47 711-70-10, 47 711-70-11, 47 711-70-12, 47 711-70-13 fax.: 85 653-72-16

e-mail  kwpsp@straz.bialystok.pl

 

Rzecznik Prasowy

 

Wydział Organizacji i Nadzoru

st. bryg. Tomasz Gierasimiuk – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

tel.: 47 711-70-30, 47 711-70-31, 47 711-70-32, 47 711-70-33, 47 711-70-34

 

Wydział Kadr

st. bryg. Krzysztof Konicki – Naczelnik Wydziału Kadr

tel.: 47 711-70-35, 47 711-70-36, 47 711-70-37, 47 711-70-38

 

Wydział Finansów

mgr Małgorzata Osiecka – Główny Księgowy / Naczelnik Wydziału Finansów

tel.: 47 711-70-25, 47 711-70-26, 47 711-70-27, 47 711-70-28, 47 711-70-29, 47 711-70-90

 

 Wydział Operacyjny

bryg. Marcin Wierel – Naczelnik Wydziału Operacyjnego

tel.: 47 711-70-15, 47 711-70-16, 47 711-70-17, 47 711-70-18, 47 711-70-06

 

Całodobowe stanowisko kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

tel.:  47 711-70-01, fax.: 85 653-74-44

 

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy

st. bryg. Grzegorz Lisowski – Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego

tel.: 47 711-70-20, 47 711-70-21, 47 711-70-22

 

Ośrodek Szkolenia

st. kpt. Wojciech Kusznerko – Naczelnik Ośrodka Szkolenia

Baza Ośrodka Szkolenia w Łapach

tel.: 47 711-70-57, tel/fax.: 47 711-70-55

 

Wydział Kwatermistrzowski

mł. bryg. Marek Solarski  – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego

tel.: 47 711-70-40, 47 711-70-41, 47 711-70-42, 47 711-70-43, 47 711-70-44

 

Wydział Techniczny

st. bryg. Tomasz Szymaniuk – Naczelnik Wydziału Technicznego

tel.: 47 711-70-45, 47 711-70-46, 47 711-70-47, 47 711-70-48, 47 711-70-49

Inspektor Ochrony Danych

mł. bryg. Marcin Janowski

tel.: 47 711-70-76

e-mail: iod@straz.bialystok.pl