Kierownictwo Komendy:

nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Andrzej Sobolewski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP