Kierownictwo Komendy:

bryg. mgr Sebastian Zdanowicz – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Robert Tadeusz Dzierżek – p.o. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. mgr inż. Andrzej Sobolewski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP