Kierownictwo Komendy:

mł. bryg. mgr Sebastian Zdanowicz    – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Andrzej Jabłoński    – p.o. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. mgr inż. Andrzej Sobolewski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP