Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku

bryg. mgr Sebastian Zdanowicz – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok
47 711 70 10, fax: 85 653 72 16
kwpsp@straz.bialystok.pl
http://www.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Miejska PSP w Białymstoku

st. bryg. Paweł Piotr Ostrowski – p.o. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok
47 711 72 10, fax: 85 676 99 99
kmpspbk@straz.bialystok.pl
http://www.bialystok.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Miejska PSP w Łomży

st. bryg. Dionizy Krzyna – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
ul. Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża
86 215 02 20, 47 711 74 10, fax: 47 711 74 09
kmpsplo@straz.bialystok.pl, kmpsplo@straz.lomza.pl
http://www.straz.lomza.pl/

 

Komenda Miejska PSP w Suwałkach

bryg. Arkadiusz Buchowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
ul. Wincentego Witosa 10, 16-400 Suwałki
47 711 75 10, fax: 47 711 75 09
sekretariat@kmpsp.suwalki.pl
http://straz.suwalki.internetdsl.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Augustowie

st. bryg. Leszek Krzyżewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
ul. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów

47 711 80 10, fax: 47 711 80 09
kppspau@straz.bialystok.pl
http://www.augustow.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim

st. bryg. Waldemar Kudrewicz  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
ul. Poniatowskiego 11, Bielsk Podlaski
47 711 80 60, fax: 47 711 80 59
kppspbp@straz.bialystok.pl
http://www.bielskpodlaski.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Grajewie

st. kpt. Andrzej Beczko  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 74, 19-203 Grajewo
86 272 02 32, fax: 86 272 02 14
kppspgr@straz.bialystok.pl
http://www.grajewo.straz.bialystok.pl/

Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce

bryg. Piotr Koszczuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
ul. 11-go Listopada 4, 17-200 Hajnówka
47 711 81 60, fax: 47 711 81 59
kppspha@straz.bialystok.pl
http://www.strazhajnowka.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Kolnie

st. bryg. Paweł Pupek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno
47 711 82 10, fax: 47 711 82 09
kppspko@straz.bialystok.pl
http://www.kolno.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Mońkach

bryg. Dariusz Koc  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach
ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki
47 711 82 60, fax: 47 711 82 59
kppspmo@straz.bialystok.pl
http://www.monki.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Sejnach

bryg.  Artur Przeborowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach
ul. Strażacka 2, 16-500 Sejny
47 711 83 10, fax: 47 711 83 09
kppspse@straz.bialystok.pl
http://www.psp.sejny.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Siemiatyczach

st. bryg. Jerzy Sitarski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach
ul. 11 Listopada 31, 17-300 Siemiatycze
47 711 83 60, fax: 47 711 83 59
kppspsi.wo@straz.bialystok.pl
http://www.siemiatycze.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Sokółce

st. bryg. Dariusz Wojtecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce
ul. Plac Kościuszki 4, 16 – 100 Sokółka
85 722 99 06, fax: 85 722 99 02
kppspso@straz.bialystok.pl
http://www.sokolka.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Maz.

bryg. Adam Frankowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Mickiewicza 6, 18-200 Wysokie Maz.
86 275 81 01, fax: 86 275 81 08
kppspwm@straz.bialystok.pl
http://www.wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Zambrowie

bryg. Maciej Krajewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie
ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów
47 711 85 10, fax: 47 711 85 10
kppspza@straz.bialystok.pl
http://www.zambrow.straz.bialystok.pl/