Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku

st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok
(085) 653 73 28, (085) 653 72 16
kwpsp@straz.bialystok.pl
http://www.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Miejska PSP w Białymstoku

st. bryg. Robert Wierzbowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok
(085) 653-74-53, (085) 676 99 99
kmpspbk@straz.bialystok.pl
http://www.bialystok.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Miejska PSP w Łomży

st. bryg.Dionizy Krzyna – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
ul.Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża
(086) 215 02 20, (086) 216 13 63
kmpsplo@straz.bialystok.pl, kmpsplo@straz.lomza.pl
http://www.straz.lomza.pl/

 

Komenda Miejska PSP w Suwałkach

st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
ul. Pułaskiego 73, Suwałki
(087) 567 80 17, (087) 564 16 61
sekretariat(@)kmpsp.suwalki.pl
http://straz.suwalki.internetdsl.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Augustowie

st. bryg. Leszek Krzyżewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
ul. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów

(087) 643 81 10, (087) 643 81 35
kppspau@straz.bialystok.pl
http://www.augustow.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim

st. bryg. Waldemar Kudrewicz  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
ul. Poniatowskiego 11, Bielsk Podlaski
(085) 731 91 01, (085) 731 91 09
kppspbp@straz.bialystok.pl
http://www.bielskpodlaski.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Grajewie

st. bryg. Andrzej Jabłoński  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 74, 19-203 Grajewo
(086) 272 32 81
kppspgr@straz.bialystok.pl
http://www.grajewo.straz.bialystok.pl/

Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce

bryg. Piotr Rybak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
ul. 11-go Listopada 4, 17-200 Hajnówka
(085) 682 95 80, (085) 682 95 81
kppspha@straz.bialystok.pl
http://www.strazhajnowka.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Kolnie

bryg. Paweł Pupek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno
(086) 278 91 00
kppspko@straz.bialystok.pl
http://www.kolno.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Mońkach

mł. bryg. Krzysztof Stachurski  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach
ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki
(085) 727 81 01, (085) 727 81 08
kppspmo@straz.bialystok.pl
http://www.monki.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Sejnach

mł. bryg.  Artur Przeborowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach
ul. Strażacka 2, 16-500 Sejny
(087) 516 38 30, (087) 516 38 50
kppspse@straz.bialystok.pl
http://www.psp.sejny.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Siemiatyczach

st. bryg. Jerzy Sitarski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach
ul. 11 Listopada 31, 17-300 Siemiatycze
(085) 656 52 00, (085) 656 52 10
kppspsi.wo@straz.bialystok.pl
http://www.siemiatycze.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Sokółce

st. bryg. Dariusz Wojtecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce
ul. Plac Kościuszki 4, 16 – 100 Sokółka
(085) 722 99 00, (085) 722 99 03
kppspso@straz.bialystok.pl
http://www.sokolka.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Maz.

st. bryg. Andrzej Koc – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Mickiewicza 6, 18-200 Wysokie Maz.
(086) 275 81 00, (086) 275 81 09
kppspwm@straz.bialystok.pl
http://www.wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Zambrowie

bryg. Maciej Krajewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie
ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów
(086) 276 31 80, (086) 276 31 89
kppspza@straz.bialystok.pl
http://straz.zambrow.org/