Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej

Tegoroczną XXXIII edycję Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej gościć będą Suwałki. Zawody odbędą się w dniach 19-21 kwietnia 2016 roku w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach przy ul.Wojska Polskiego 2. Mistrzostwa zostały objęte patronatem honorowym przez Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Czesława Renkiewicza  - Prezydenta Miasta Suwałk. Organizatorami zawodów są: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku oraz Komenda Miejska PSP w Suwałkach. Partnerem sportowym mistrzostw został Miejski Klub Sportowy  ŚLEPSK Suwałki.

więcej

Nowa perspektywa polsko-litewskich strażackich projektów

Nowa perspektywa polsko-litewskich strażackich projektów

5 kwietnia 2016 roku w Augustowie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb ratowniczych sąsiadujących województw Polski i Litwy, którego celem było podpisanie listów intencyjnych inicjujących wspólne przygotowania do realizacji projektów w ramach uruchamianego programu INTERREG V-A LITWA-POLSKA 2014-2020. W spotkani uczestniczyli: Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Wendt, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Hołubowicz, Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa z Alytusa płk Algirdas Bautronis, Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa z Marijampole płk Vidas Barauskas.

więcej

Powołanie Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach

2 kwietnia 2016 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach odbyła się uroczystość powołania bryg. Bogdana Wierzchowskiego na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach. Akt powołania wręczył Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński w obecności Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Wendt.

więcej

STOP pożarom traw

„STOP pożarom traw!” to wspólna kampania informacyjna Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych. W grupie docelowej akcji znaleźli się m.in. nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy terenów wiejskich, właściciele ogródków działkowych.

więcej

Szkolenie aktualizujące Inspektorów – kwiecień 2016

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku  informuje, że w terminie 4 - 6 kwietnia 2016 r. organizuje szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie prowadzone będzie na bazie Ośrodka Szkolenia w Łapach w godz. 8.00 – 15.30. Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

więcej

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – marzec 2016

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuję, że organizuje Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie realizowane będziew Ośrodku Szkolenia w Łapach ul Płonkowska 1 w formie dwóch zjazdów rozdzielonych dwutygodniową przerwą na samokształcenie i napisanie pracy projektowej. Termin szkolenia: 14 - 19.03.2016 r. – I zjazd,  04 - 08.04.2016 r. – II zjazd.

więcej