Ćwiczenia LAS 2017 na terenie powiatu grajewskiego

Ćwiczenia LAS 2017 na terenie powiatu grajewskiego

13 lipca 2017 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zorganizowała i przeprowadziła na terenie Nadleśnictwa Rajgród w okolicach miejscowości Woźna wieś ćwiczenia praktyczne pod kryptonimem „LAS 2017”, w których uczestniczyły wybrane siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z powiatów grajewskiego i augustowskiego oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu grajewskiego i pracownicy lasów państwowych.

więcej

Ćwiczenia pożarnicze w lasach

Ćwiczenia pożarnicze w lasach

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w okresie letnim realizowany jest cykl ćwiczeń ratowniczych doskonalący umiejętności strażaków w zakresie organizacji akcji gaśniczych przy pożarach na obszarach leśnych.

więcej

LT-PL-1R-009  „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”

LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”

Projekt o nazwie „Transfer wiedzy i umiejętności ratownictwa chemicznego i ekologicznego” jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia na terenach przygranicznych litewsko-polskich. Jego celem jest transfer dobrych praktyk i wzmocnienie współpracy państwowych służb ratowniczych w rejonie przygranicznym litewsko-polskim. Organizowane w ramach projektu działania przysłużą się także do poprawy zarządzania służbami ratowniczymi w regionie w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń oraz koordynacji ich działań, których głównym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności i ochronę środowiska oraz mienia na terenach przygranicznych.

więcej