Spotkanie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach w powiecie suwalskim

Spotkanie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach w powiecie suwalskim

3 października 2017 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach w powiecie suwalskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, suwalskiego WOPR, Straży Miejskiej w Suwałkach. Komendę Miejską PSP reprezentowali funkcjonariusze pionu operacyjnego, Komendant Miejski PSP w Suwałkach st. bryg Bogdan Wierzchowski oraz zastępca mł. bryg. Arkadiusz Buchowski.

więcej

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej – listopad 2017 roku

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w terminie 6 – 8 listopada 2017 r. organizuje szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie prowadzone będzie na bazie Ośrodka Szkolenia w Łapach w godz. 8.00 – 15.30. Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

więcej

Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych

Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych

W dniach 25 – 26 i 27 – 28 października 2017 r. zrealizowane pierwsze szkolenia w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020. LT-PL-1R-008  „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” z zakresu napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

więcej

Bezpieczeństwo w mieszkaniach

Bezpieczeństwo w mieszkaniach

Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych.

więcej

Obóz kondycyjno-szkoleniowy SGRW „Białystok-1”

Obóz kondycyjno-szkoleniowy SGRW „Białystok-1”

W okresie od 10 września do 23 września 2017 roku odbył się obóz szkoleniowo-kondycyjny Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Białystok-1” (SGRW). Zgrupowanie realizowane było na obiektach poligonowych, salach szkoleniowych, przyległych terenach przemysłowych Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu oraz w terenie górskim Pienin i Tatr.

więcej

Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie

Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie

W dniu 02 października 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odbyła się uroczystość powołania nowego Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie. Z rąk Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Jarosława Wendta, powołanie odebrał mł. bryg. Tomasz Sielawa.

więcej

Pożar garażu na kolonii Dudki

3 października 2017r. o godz. 21.34 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Mońkach wpłynęło zgłoszenie o pożarze garażu na kolonii Dudki, gm. Mońki. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono, że płomieniami objęty był cały budynek murowany, a konstrukcja dachu częściowo zawaliła się do środka na stojące w nim dwa ciągniki i maszyny rolnicze.

więcej

Groźny wypadek na DK 19

Groźny wypadek na DK 19

29 września 2017 roku około godziny 8.53 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym na DK 19 w okolicach miejscowości Podkamionka, gm. Sokółka.

więcej

Nadanie Sztandaru OSP Trześcianka, gm. Narew

Nadanie Sztandaru OSP Trześcianka, gm. Narew

1 października 2017 r. w Trześciance, gm. Narew na placu przed cerkwią p. w. Św. Michała Archanioła odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześciance. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 900 Świętą Liturgią koncelebrowaną przez Prawosławnego Krajowego Kapelana Straży Pożarnej Ihumena Sergiusza oraz proboszcza parafii ks. Marka Wasilewskiego.

więcej