Powiatowe Zawody Pożarnicze w Mońkach

Powiatowe Zawody Pożarnicze w Mońkach

W dniu 01 października 2017 r. przeprowadzono w Mońkach powiatowe zawody sportowo -pożarnicze OSP powiatu monieckiego, w których wzięło udział 6 drużyn w grupie - męskie drużyny pożarnicze.

więcej

Spotkanie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach w powiecie suwalskim

Spotkanie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach w powiecie suwalskim

3 października 2017 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach w powiecie suwalskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, suwalskiego WOPR, Straży Miejskiej w Suwałkach. Komendę Miejską PSP reprezentowali funkcjonariusze pionu operacyjnego, Komendant Miejski PSP w Suwałkach st. bryg Bogdan Wierzchowski oraz zastępca mł. bryg. Arkadiusz Buchowski.

więcej

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej – listopad 2017 roku

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w terminie 6 – 8 listopada 2017 r. organizuje szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie prowadzone będzie na bazie Ośrodka Szkolenia w Łapach w godz. 8.00 – 15.30. Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

więcej

Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych

Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych

W dniach 25 – 26 i 27 – 28 października 2017 r. zrealizowane pierwsze szkolenia w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020. LT-PL-1R-008  „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” z zakresu napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

więcej