Projekty zrealizowane przez PSP w latach 2004-2005

Zakup 4 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości 3 mln 170 tys. zł w powiatach białostockim, hajnowskim, sejneńskim i suwalskim pozyskano poprzez Euroregion NIEMEN i PUSZCZA BIAŁOWIESKA dofinansowanie ze środków PHARE w wysokości 2 215 tys. zł:  KM PSP w Białymstoku (ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 773 522 zł, kwota dofinansowania: 540 381 zł Unia Europejska, 150 000 zł NFOŚiGW, 83 141 zł Urząd Miasta Białegostoku;  KP PSP w Hajnówce (ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 863 449 zł, kwota dofinansowania: 601 186 zł Unia Europejska, 100 000 zł NFOŚiGW, 142 263 zł Starostwo Powiatowe w Hajnówce; KP PSP w Sejnach (ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 778 350 zł, kwota dofinansowania: 545 595 zł Unia Europejska, 150 000 zł NFOŚiGW, 82 755 zł Starostwo Powiatowe w Sejnach; KM PSP w Suwałkach (ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 754 011 zł, kwota dofinansowania: 528 311 zł Unia Europejska, 200 000 zł NFOŚiGW, 25 700 zł Urząd Miasta w Suwałkach. 

więcej