Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym…

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym…

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym zgodnie z ,,Programem szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym 26 czerwca 2014 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla 60 osób (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz Litwy) w ramach realizacji  projektu nr LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone.

więcej

Pożar stolarni w miejscowości Wasilków (powiat białostocki)

Pożar stolarni w miejscowości Wasilków (powiat białostocki)

Dnia 9 lipca 2018 roku o godz. 14.57 do Stanowiska Kierowania KM PSP w Białymstoku wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku magazynowo - produkcyjnego (stolarni) przy ul. Supraślskiej w Wasilkowie. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z JRG Nr 1 i 2 KM PSP w Białymstoku oraz najbliższe jednostki OSP.

więcej

Powiatowe zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP

Powiatowe zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP

W dniu 8 lipca 2018 r. przeprowadzono w Drohiczynie powiatowe zawody sportowo-pożarnicze powiatu siemiatyckiego. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, a sędzią głównym zawodów był st. kpt. Tomasz Sakowicz.

więcej

Grajewscy strażacy z wizytą u harcerzy

Grajewscy strażacy z wizytą u harcerzy

7 lipca 2018 roku grajewscy strażacy wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Grajewie i pracownikami lasów państwowych odwiedzili obóz harcerski zlokalizowany w stanicy „Orle Gniazdo” w Opartowie gm. Rajgród.

więcej

Seminarium w ramach projektu „Dobre praktyki…”

Seminarium w ramach projektu „Dobre praktyki…”

27 i 28 czerwca 2018 r. w Marijampole na Litwie odbyło się strażackie seminarium poświęcone działaniom ratowniczym na drogach i szlakach kolejowych. Przedsięwzięcie było częścią realizowanego wspólnie przez polskich i litewskich ratowników projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020.

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ma zamiar zamówić materiały promocyjne na potrzeby realizacji projektu LT-PL-2S-175  „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań”  realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

więcej