Ćwiczenia pożarnicze w lasach

Ćwiczenia pożarnicze w lasach

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w okresie letnim realizowany jest cykl ćwiczeń ratowniczych doskonalący umiejętności strażaków w zakresie organizacji akcji gaśniczych przy pożarach na obszarach leśnych.

więcej

LT-PL-1R-009  „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”

LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”

Projekt o nazwie „Transfer wiedzy i umiejętności ratownictwa chemicznego i ekologicznego” jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia na terenach przygranicznych litewsko-polskich. Jego celem jest transfer dobrych praktyk i wzmocnienie współpracy państwowych służb ratowniczych w rejonie przygranicznym litewsko-polskim. Organizowane w ramach projektu działania przysłużą się także do poprawy zarządzania służbami ratowniczymi w regionie w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń oraz koordynacji ich działań, których głównym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności i ochronę środowiska oraz mienia na terenach przygranicznych.

więcej

LT-PL-1R-008  „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”

LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”

Głównym celem projektu „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” jest wzmocnienie współpracy oraz podniesienie wiedzy i umiejętności straży pożarnej w litewsko-polskim regionie przygranicznym, którego efektem będzie zwiększenia możliwości ratowniczych i przygotowania do rozwiązywania złożonych problemów w tym obszarze. Projekt przyczyni się do wypracowania w trakcie wspólnych szkoleń i ćwiczeń modelu bardziej efektywnych i zintegrowanych działań ratowniczych w szczególności w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ochrony  środowiska naturalnego.

więcej

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę.

więcej

Kreci mnie bezpieczeństwo nad wodą w Rajgrodzie

Kreci mnie bezpieczeństwo nad wodą w Rajgrodzie

2 lipca 2017 r. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie wspólnie z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie i funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kreci mnie bezpieczeństwo nad wodą” przeprowadzili na plaży miejskiej w Rajgrodzie pogadankę z zakresu bezpiecznego korzystania z kąpielisk i zaprezentowali techniki  działań z zakresu ratownictwa wodnego.

więcej