Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ma zamiar zamówić materiały promocyjne na potrzeby realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020: 1. LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” 2. LT-PL-...

więcej

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Łomży 2017

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Łomży 2017

12 czerwca 2017 roku na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbyły się uroczystości związane z obchodami powiatowego Dnia Strażaka 2017 powiatu łomżyńskiego, połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

więcej

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie

12 czerwca 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyła się uroczystość powołania mł. bryg. Macieja Krajewskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

więcej