Jak zachować się w razie pożaru

Jak zwalczać powstały pożar W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.  Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się: swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, adres i nazwę obiektu, co się pali, na którym piętrze, czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.  Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

więcej

Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach

Trwa rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na potrzeby polsko – białoruskiego systemu zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi wraz z infrastrukturą techniczną usprawniającą zarządzanie środowiskiem w sytuacjach kryzysowych. Projekt realizowany jest w r...

więcej

Przetarg na dostawę zamochodów w ramach Trans BiaLubOl

W dniu 18 sierpnia 2009 roku został ogłoszony przetarg na dostawę 4 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KW PSP w Białymstoku w ramach realizacji projektu "Trans-BiaLubOl. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-maz...

więcej