Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego kierowców – operatorów samochodów z drabiną mechaniczną

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego kierowców – operatorów samochodów z drabiną mechaniczną

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną zgodnie z programem szkolenia

więcej

Zapytanie ofertowe na  przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa drogowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa drogowego

  W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa drogowego w zakresie podstawowym zgodnie z programem szkolenia 

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym

W ramach realizacji  projektu nr LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym zgodnie z ,,Programem szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym” 

więcej

Drzewo spadło na przejeżdżający samochód

Drzewo spadło na przejeżdżający samochód

Dzień 31 lipca b.r. dla strażaków powiatu bielskiego był kolejnym dniem pod znakiem niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Po upalnym dniu nad powiatem przeszły gwałtowne burze, którym towarzyszył porywisty wiatr. Do najbardziej niebezpiecznego zdarzenia doszło około godz. 16:45 na DK nr 19 w pobliżu miejscowości Haćki.

więcej

Zapytanie ofertowe – szkolenie z dziedziny ratownictwa wodno- nurkowego

Zapytanie ofertowe – szkolenie z dziedziny ratownictwa wodno- nurkowego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego w ramach projektu LT-PL-2S-175, realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań”. W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone. W ramach projektu LT-PL-2S-175 realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań”poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe dotyczące realizacji specjalistycznych szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego

więcej