Kręci Mnie Bezpieczeństwo

Kręci Mnie Bezpieczeństwo

W dniu 7.10.2017 r. w Mielniku  zorganizowano pokazy sprzętu oraz zorganizowano konkurencję sprawnościową w ramach X Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku. Spotkanie zorganizowano z młodzieżą z niepełnosprawnością   intelektualną. Była to kolejna odsłona działań podjętych w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, którą patronatem objął Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

więcej

Powiatowe Zawody Pożarnicze w Mońkach

Powiatowe Zawody Pożarnicze w Mońkach

W dniu 01 października 2017 r. przeprowadzono w Mońkach powiatowe zawody sportowo -pożarnicze OSP powiatu monieckiego, w których wzięło udział 6 drużyn w grupie - męskie drużyny pożarnicze.

więcej

Spotkanie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach w powiecie suwalskim

Spotkanie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach w powiecie suwalskim

3 października 2017 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach w powiecie suwalskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, suwalskiego WOPR, Straży Miejskiej w Suwałkach. Komendę Miejską PSP reprezentowali funkcjonariusze pionu operacyjnego, Komendant Miejski PSP w Suwałkach st. bryg Bogdan Wierzchowski oraz zastępca mł. bryg. Arkadiusz Buchowski.

więcej

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej – listopad 2017 roku

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w terminie 6 – 8 listopada 2017 r. organizuje szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie prowadzone będzie na bazie Ośrodka Szkolenia w Łapach w godz. 8.00 – 15.30. Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

więcej

Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych

Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych

W dniach 25 – 26 i 27 – 28 października 2017 r. zrealizowane pierwsze szkolenia w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020 - „Transfer wiedzy i umiejętności ratownictwa chemicznego i ekologicznego” z zakresu napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

więcej

Bezpieczeństwo w mieszkaniach

Bezpieczeństwo w mieszkaniach

Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych.

więcej

Obóz kondycyjno-szkoleniowy SGRW „Białystok-1”

Obóz kondycyjno-szkoleniowy SGRW „Białystok-1”

W okresie od 10 września do 23 września 2017 roku odbył się obóz szkoleniowo-kondycyjny Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Białystok-1” (SGRW). Zgrupowanie realizowane było na obiektach poligonowych, salach szkoleniowych, przyległych terenach przemysłowych Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu oraz w terenie górskim Pienin i Tatr.

więcej