Nowe ubrania chemiczne dla strażaków

4 sierpnia 2015 r. w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego zakupiono 23 szt. ubrań gazoszczelnych Trellchem VPS w ramach zadania „Zakup ubrań gazoszczelnych do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego jednostek Państwowej Straży Pożarnej w warunkach zagrożenia substancjami chemicznymi” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

więcej

Wizyta Ministra ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi

Podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw było głównym punktem wizyty Ministra ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi gen. Wladimira WASZCZENKO w Białymstoku. Dokument ten sanowi podstawę do rozwijania współpracy w szczególności pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a służbami ratowniczymi Białorusi.

więcej

Lampiony szczęścia stwarzają zagrożenie pożarowe

Lampiony należy traktować jak otwarte źródła ognia, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą przemieszczać się na wysokość kilkuset metrów oraz na odległość kilku kilometrów. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość zapalenia się materiału tworzącego powłokę lampionu. Osoba podpalająca materiał palny przeznaczony do podgrzewania powietrza w lampionie nie jest w stanie przewidzieć jakim torem będzie przemieszczał się lampion oraz w jakim czasie wypali się paliwo w lampionie. W instrukcjach obsługi lampionów umieszczane są zapisy m. in. o nie stosowaniu ich na terenach, które mogą łatwo ulec zapaleniu tj. łąki i lasy, co ze względu na nieprzewidywalność toru lotu wynikająca ze zmiennych warunków atmosferycznych szczególnie w rozkładzie pionowym jest niewykonalne. Na terenie Polski miały miejsce liczne zdarzenia, w szczególności pożary których przyczyna były wypuszczone lampiony.

więcej

Skuteczna czujka

Tylko dzięki zamontowaniu i zadziałaniu czujki dymu w jednym z braków socjalnych w Siemiatyczach nie doszło do poważniejszego zagrożenia zamieszkujących tam osób. Tuż po godzinie 8 rano 16 grudnia 2014 roku do straży pożarnej zadzwonił jeden z lokatorów z...

więcej

LT-PL/142 Konferencja podsumowująca wspólny projekt polskich i litewskich strażaków

LT-PL/142 Konferencja podsumowująca wspólny projekt polskich i litewskich strażaków

W środę 10 grudnia 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Mickiewicza 3, Białystok) odbyła  się międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację wspólnego polsko-litewskiego strażackiego projektu LT-PL/142 "Wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego polsko-litewskiego systemu ochrony ludności i środowiska" współfinansowanego przez Unię Europejską z programu Litwa-Polska 2007-2013.

więcej

Szkolenia specjalistyczne strażaków obszaru transgranicznego Puszcza Białowieska

Szkolenia specjalistyczne strażaków obszaru transgranicznego Puszcza Białowieska

W dniach 24 – 26 lipca 2014 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla strażaków PSP i OSP w zakresie obsługi agregatów prądotwórczych do 1 kV. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 40 strażaków. Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu  Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina  2007 – 2013  w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, Mikroprojekt „Szkolenia specjalistyczne strażaków obszaru transgranicznego Puszcza Białowieska” . Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

więcej

PL-LT/141. Ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

PL-LT/141. Ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

W środę 14 maja w Marijampolu w okolicach Centrum Sportowego i Stadionu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kauno 125 odbyły się wspólne ćwiczenia polskich i litewskich strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego i dekontaminacji masowej. Ćwiczenia rozpoczęły się około godziny 11:00 (10 czasu polskiego)

więcej

PL-LT/141. Wspólne ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

PL-LT/141. Wspólne ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

W środę 14 maja w Marijampolu w okolicach Centrum Sportowego i Stadionu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kauno 125 odbędą się wspólne ćwiczenia polskich i litewskich strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego i dekontaminacji masowej. Ćwiczenia rozpoczną się około godziny 11:00 (10 czasu polskiego). W działania ratownicze zaangażowanych będzie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego  poziomu A  z Białegostoku oraz zastępy ratownicze PSP z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach i Komendy Powiatowej PSP w Sejnach i Augustowie.

więcej

PL-LT/141. Szkolenie z ratownictwa wodnego

PL-LT/141. Szkolenie z ratownictwa wodnego

W dniach 28-29 kwietnia 2014 roku w Gawrych Rudzie nad jeziorem Wigry odbyło się międzynarodowe szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego z udziałem strażaków z Polski i Litwy. Przedsięwzięcie było częścią projektu „PL-LT/141. Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska”. Wzięło w nim udział ponad 30 strażaków z województwa podlaskiego oraz Mariampola i Alytusa na Litwie.

więcej

PL-LT/141. Informacje o projekcie

PL-LT/141. Informacje o projekcie

Projekt „PL-LT/141. Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska” został ukierunkowano na wzmocnienie potencjału sprzętowego i kadrowego Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy, który jest budowany już o kilku lat w ramach współpracy polskich i litewskich strażaków. W dotychczas zrealizowanych IV etapach budowy Systemu zakupiono 16 pojazdów ratowniczych wartych ponad 16 mln złotych, wzmacniając tym samym potencjał ratowniczy województw podlaskiego.   Zakupiony w ramach obecnego przedsięwzięcia sprzęt ratowniczy oraz przeprowadzone szkolenia przyczynią się do sprawniejszego zarządzania działaniami i środkami w sytuacjach kryzysowych występujących na obszarze transgranicznym Polski i Litwy, szczególnie w razie wypadków o podłożu chemicznym i ekologicznym oraz występujących na akwenach. Projekt ma charakter mieszany. W jego ramach zostały zawarte zarówno szkolenia dla strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wodnego jak również zakupy sprzętu i pojazdów. Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 583 556 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013 w wysokości 496 022,60 euro.

więcej