PL – LT 112. Otwarcie rozbudowanej strażnicy w Sejnach

PL – LT 112. Otwarcie rozbudowanej strażnicy w Sejnach

17 listopada 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej części budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. Inwestycja została sfinansowana za środki z UE. Rozbudowa jest realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej LT-PL/087 pt. "PL-LT 112. System Zarządzania Działaniami Ratowniczymi i Obsługi Europejskiego Numeru Ratunkowego" na terenie powiatu Sejneńskiego. W nowej części w nadbudowanej nad garażami lewego skrzydła budynku o powierzchni 170 metrów kwadratowych znalazły się pomieszczenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego, dodatkowego punktu dowodzenia oraz nowa obszerniejsza Izba Tradycji Pożarniczej.

więcej

Ogólna charakterystyka województwa podlaskiego

Województwo podlaskie położone jest w północno - wschodniej części Polski, w geograficznym środku Europy. Zajmuje obszar 20.180 km2 , co stanowi 6,5% powierzchni Polski. Administracyjnie podzielone jest na 17 powiatów, wśród których wyodrębniono: 13 gmin miejskich, 23 miejsko-wiejskich, 82 gminy wiejskie. Trzy miasta : Białystok (stolica województwa), Łomża, Suwałki funkcjonują na prawach powiatu. W regionie funkcjonuje dziewięć przejść granicznych, prowadzących na Litwę i Białoruś.

więcej

Zagrożenia związane z istniejącym przemysłem

Przemysł na terenie województwa podlaskiego jest zdominowany sektorem rolniczym, gdyż kluczową pozycję zajmuje w nim przetwórstwo artykułów spożywczych (przemysł mleczarski, owocowo-warzywny, piwowarski, spirytusowy i młynarski). Ważne znaczenie ma również produkcja maszyn i urządzeń, produkcja tkanin oraz drewna i wyrobów z drewna.

więcej

Zagrożenia podtopieniami

Powierzchnię terenów zalewowych na terenie województwa szacuje się na 175 km2. Ilość gospodarstw zagrożonych zalaniem i do ewakuacji na terenie województwa podlaskiego określa się na 654 oraz 88 budynków na terenie 6 miast. Ilość osób do ewakuacji - całkowita ilość osób z terenu województwa przewidzianych do ewakuacji szacuje się na 2670 (230 z miast i 2440 z wsi). Ilość zwierząt hodowlanych przewidzianych do ewakuacji określono na 10000 sztuk.

więcej

Zagrożenia w budownictwie w zależności od kategorii zagrożenia ludzi

W województwie podlaskim, zgodnie z przyjętą klasyfikacją, zlokalizowanych jest 5101 obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi (bez budynków mieszkalnych): 784 obiektów użyteczności publicznej, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób np. kościoły, kina, teatry, duże obiekty handlowe (ZL I); 279 obiektów przeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale, prewentoria, domy starców itp.(ZL II); 3942 obiektów takich jak szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, koszary i inne podobne (ZL III).

więcej

Zagrożenia w obszarze transgranicznym

Wschodnia granica województwa podlaskiego stanowiąca jednocześnie granicę Państwa, powoduje konieczność rozpoznania potencjalnych źródeł zagrożeń występujących na terenie Białorusi i Litwy, mogących swym zasięgiem objąć tereny przygraniczne Polski.

więcej