Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach

Trwa rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na potrzeby polsko – białoruskiego systemu zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi wraz z infrastrukturą techniczną usprawniającą zarządzanie środowiskiem w sytuacjach kryzysowych. Projekt realizowany jest w r...

więcej

Przetarg na dostawę zamochodów w ramach Trans BiaLubOl

W dniu 18 sierpnia 2009 roku został ogłoszony przetarg na dostawę 4 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KW PSP w Białymstoku w ramach realizacji projektu "Trans-BiaLubOl. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-maz...

więcej