Kategoria: Fundusz OŚiGW

Przedsięwzięcia finansowane z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WOdnej

Nowe ubrania chemiczne dla strażaków

4 sierpnia 2015 r. w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego zakupiono 23 szt. ubrań gazoszczelnych Trellchem VPS w ramach zadania „Zakup ubrań gazoszczelnych do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego jednostek Państwowej Straży Pożarnej w warunkach zagrożenia substancjami chemicznymi” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

więcej