Kategoria: Fundusz OŚiGW

Przedsięwzięcia finansowane z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WOdnej

Zakup specjalistycznego sprzętu ze środków WFOŚiGW

Zakup specjalistycznego sprzętu ze środków WFOŚiGW

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku realizując zadanie Państwowej jednostki budżetowej pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu jednostkom Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego”, zakwalifikowane do dofinansowania w 2019 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi...

więcej

Zakup sprzętu pożarniczego ze środków WFOŚiGW

Zakup sprzętu pożarniczego ze środków WFOŚiGW

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku realizując zadanie Państwowej jednostki budżetowej pn. „Zakup 1 sztuki łodzi płaskodennej z przyczepą i 4 kpl. ubrań gazoszczelnych”, zakwalifikowane do dofinansowania w 2018 r. ze środków Wojewó...

więcej

Dotacje na zakup 12 pojazdów do OSP w województwie podlaskim

Dotacje na zakup 12 pojazdów do OSP w województwie podlaskim

18 czerwca br. na placu przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Białymstoku odbył się briefing prasowy, poświęcony dofinansowaniu ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie podlaskim za kwotę blisko 10 mln. złotych.

więcej

Nowe ubrania chemiczne dla strażaków

4 sierpnia 2015 r. w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego zakupiono 23 szt. ubrań gazoszczelnych Trellchem VPS w ramach zadania „Zakup ubrań gazoszczelnych do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego jednostek Państwowej Straży Pożarnej w warunkach zagrożenia substancjami chemicznymi” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

więcej