Kategoria: 2014-2020

Perspektywa finansowa UE 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ma zamiar zamówić materiały promocyjne na potrzeby realizacji projektu LT-PL-2S-175  „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań”  realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

więcej

Międzynarodowe manewry ratownicze na Litwie

Międzynarodowe manewry ratownicze na Litwie

W dniu 12 grudnia 2017 r. odbyły się ćwiczenia praktyczne na jeziorze Akmeniai, w okolicach miejscowości Lazdijai Republiki Litwy. Przedmiotowe manewry odbyły się w ramach projektu LT – PL – 1R – 009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020.

więcej

Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych

Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych

W dniach 25 – 26 i 27 – 28 października 2017 r. zrealizowane pierwsze szkolenia w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020. LT-PL-1R-008  „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” z zakresu napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

więcej

LT-PL-1R-009  „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”

LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”

Projekt o nazwie „Transfer wiedzy i umiejętności ratownictwa chemicznego i ekologicznego” jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia na terenach przygranicznych litewsko-polskich. Jego celem jest transfer dobrych praktyk i wzmocnienie współpracy państwowych służb ratowniczych w rejonie przygranicznym litewsko-polskim. Organizowane w ramach projektu działania przysłużą się także do poprawy zarządzania służbami ratowniczymi w regionie w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń oraz koordynacji ich działań, których głównym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności i ochronę środowiska oraz mienia na terenach przygranicznych.

więcej

LT-PL-1R-008  „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”

LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”

Głównym celem projektu „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” jest wzmocnienie współpracy oraz podniesienie wiedzy i umiejętności straży pożarnej w litewsko-polskim regionie przygranicznym, którego efektem będzie zwiększenia możliwości ratowniczych i przygotowania do rozwiązywania złożonych problemów w tym obszarze. Projekt przyczyni się do wypracowania w trakcie wspólnych szkoleń i ćwiczeń modelu bardziej efektywnych i zintegrowanych działań ratowniczych w szczególności w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ochrony  środowiska naturalnego.

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ma zamiar zamówić materiały promocyjne na potrzeby realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020: 1. LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” 2. LT-PL-...

więcej

Nowa perspektywa polsko-litewskich strażackich projektów

Nowa perspektywa polsko-litewskich strażackich projektów

5 kwietnia 2016 roku w Augustowie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb ratowniczych sąsiadujących województw Polski i Litwy, którego celem było podpisanie listów intencyjnych inicjujących wspólne przygotowania do realizacji projektów w ramach uruchamianego programu INTERREG V-A LITWA-POLSKA 2014-2020. W spotkani uczestniczyli: Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Wendt, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Hołubowicz, Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa z Alytusa płk Algirdas Bautronis, Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa z Marijampole płk Vidas Barauskas.

więcej