Kategoria: 2014-2020

Perspektywa finansowa UE 2014-2020

Zapytanie ofertowe- dostawa materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe- dostawa materiałów biurowych

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-2S -175 „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań ” Programu współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym zgodnie z programem

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym zgodnie z programem

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym zgodnie z „Programem szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym 23 stycznia  2015 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla 36 osób (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego) w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone. W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1 -008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń ” Programu współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe oraz program szkolenia:

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców – operatorów samochodów z drabiną mechaniczną

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców – operatorów samochodów z drabiną mechaniczną

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że wpłynęła jedna oferta przekraczająca wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 lipca 2006 roku w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone.

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa drogowego w zakresie podstawowym

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa drogowego w zakresie podstawowym

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa drogowego w zakresie podstawowym zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym 16 grudnia 2016 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla 60 osób (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz Litwy) w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone.

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych w zakresie podstawowym zgodnie z „Programem szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym 05 lutego 2015 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla 68 osób (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz Litwy obwodu alytuskiego i marijampolskiego) w ramach realizacji projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone.

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie  transportu towarów niebezpiecznych

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z ,,Programem szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym 9 lipca 2014 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla 60 osób (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz Litwy) w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone.

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym…

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym…

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym zgodnie z ,,Programem szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym 26 czerwca 2014 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla 60 osób (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz Litwy) w ramach realizacji  projektu nr LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone.

więcej

Seminarium w ramach projektu „Dobre praktyki…”

Seminarium w ramach projektu „Dobre praktyki…”

27 i 28 czerwca 2018 r. w Marijampole na Litwie odbyło się strażackie seminarium poświęcone działaniom ratowniczym na drogach i szlakach kolejowych. Przedsięwzięcie było częścią realizowanego wspólnie przez polskich i litewskich ratowników projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020.

więcej