Kategoria: 2014-2020

Perspektywa finansowa UE 2014-2020

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego

W ramach realizacji specjalistycznych szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego w ramach projektu LT-PL-2S-175 „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań”. realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z programami szkoleń

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia  z ratownictwa wysokościowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa wysokościowego

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym zgodnie z „Programem szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” 

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych

W ramach realizacji projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych w zakresie podstawowym zgodnie z „Programem szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym” 

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia transport towarów niebezpiecznych

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia transport towarów niebezpiecznych

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z ,,Programem szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych” 

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego kierowców – operatorów samochodów z drabiną mechaniczną

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego kierowców – operatorów samochodów z drabiną mechaniczną

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną zgodnie z programem szkolenia

więcej

Zapytanie ofertowe na  przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa drogowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa drogowego

  W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa drogowego w zakresie podstawowym zgodnie z programem szkolenia 

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym

W ramach realizacji  projektu nr LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym zgodnie z ,,Programem szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym” 

więcej

Zapytanie ofertowe – szkolenie z dziedziny ratownictwa wodno- nurkowego

Zapytanie ofertowe – szkolenie z dziedziny ratownictwa wodno- nurkowego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego w ramach projektu LT-PL-2S-175, realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań”. W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone. W ramach projektu LT-PL-2S-175 realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań”poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe dotyczące realizacji specjalistycznych szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego

więcej