Kategoria: 2014-2020

Perspektywa finansowa UE 2014-2020

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego

W ramach realizacji specjalistycznych szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego w ramach projektu LT-PL-2S-175 „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań”. realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z programami szkoleń

więcej