Kategoria: 2014-2020

Perspektywa finansowa UE 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu – film promocyjny

Ogłoszenie o zamówieniu – film promocyjny

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ma zamiar zamówić materiały promocyjne w postaci filmu promocyjnego na potrzeby realizacji projektu: LT-PL-1R-008  „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” realizowanych w  ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020.

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców – operatorów z drabiną mechaniczną

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców – operatorów z drabiną mechaniczną

Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 lipca 2006 roku w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

więcej

LT-PL-1R-008 (szkolenie z działań poszukiwawczo ratowniczych)

LT-PL-1R-008 (szkolenie z działań poszukiwawczo ratowniczych)

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.14.2018.AS z dnia 12.09.2018r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia z działań poszukiwawczo ratowniczych w zakresie podstawowym zgodnie z „Programem szkolenia z...

więcej

FW: LT-PL-1R-009 (szkolenie transport towarów niebezpiecznych)

FW: LT-PL-1R-009 (szkolenie transport towarów niebezpiecznych)

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.15.2018.AS z dnia 05.09.2018 r. dotyczące  przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w zakresie szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebe...

więcej