Kategoria: Interreg V A

Realizacja projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Program INTERREG V-A Litwa – Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Obecny Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i jakości życia w regionie poprzez bliższą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami z obszaru Programu.
 

LT-PL-1R-009 (sprzęt CBRNE)

LT-PL-1R-009 (sprzęt CBRNE)

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.18.2018.AS z dnia 30.08.2018r. dotyczące zakupu sprzętu do szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiolo...

więcej