Kategoria: Interreg V A

Realizacja projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Program INTERREG V-A Litwa – Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Obecny Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i jakości życia w regionie poprzez bliższą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami z obszaru Programu.
 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców – operatorów z drabiną mechaniczną

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców – operatorów z drabiną mechaniczną

Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 lipca 2006 roku w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

więcej

LT-PL-1R-008 (szkolenie z działań poszukiwawczo ratowniczych)

LT-PL-1R-008 (szkolenie z działań poszukiwawczo ratowniczych)

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.14.2018.AS z dnia 12.09.2018r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia z działań poszukiwawczo ratowniczych w zakresie podstawowym zgodnie z „Programem szkolenia z...

więcej

FW: LT-PL-1R-009 (szkolenie transport towarów niebezpiecznych)

FW: LT-PL-1R-009 (szkolenie transport towarów niebezpiecznych)

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.15.2018.AS z dnia 05.09.2018 r. dotyczące  przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w zakresie szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebe...

więcej

LT-PL-1R-009 (szkolenie CBRNE)

LT-PL-1R-009 (szkolenie CBRNE)

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.13.2018.AS z dnia 05.09.2018 na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i ...

więcej