Kategoria: Interreg V A

Realizacja projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Program INTERREG V-A Litwa – Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Obecny Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i jakości życia w regionie poprzez bliższą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami z obszaru Programu.
 

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RATOWNICTWA I LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RATOWNICTWA I LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ

Z końcem tego roku zakończy się realizowany od stycznia 2017 r. wspólny projekt strażaków województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego ze strażakami litewskimi z województwa alytuskiego i marijampolskiego. Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie współpracy oraz podniesienie wied...

więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację filmu promocyjnego

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację filmu promocyjnego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu dotyczące wykonania filmu promocyjnego na potrzeby realizacji projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INT...

więcej

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone zapytanie ofertowe WOS.2370.17.2018.AS z dnia 17.10.2018r. dotyczące przeprowadzenia szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-175 „Wzmocnienie kompetencji pol...

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ma zamiar zamówić materiały promocyjne na potrzeby realizacji projektów: LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – film promocyjny

Ogłoszenie o zamówieniu – film promocyjny

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ma zamiar zamówić materiały promocyjne w postaci filmu promocyjnego na potrzeby realizacji projektu: LT-PL-1R-008  „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” realizowanych w  ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020.

więcej