Kategoria: 2007-2013

Perspektywa finansowa UE 2007-2013

Duże zakupy sprzętu i pojazdów dla podlaskich strażaków

Duże zakupy sprzętu i pojazdów dla podlaskich strażaków

14 samochodów ratowniczych, 9 kontenerów oraz 14 innych jednostek sprzętowych zostało pozyskanych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego w ostatnim okresie czasu. Zakupy te są związane z realizacją przez Komendę Głowna PSP dwóch projektów współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko obejmujących swym zasięgiem wszystkie województwa, w tym również zakupy dla naszego regionu. W sumie w ramach tych inicjatyw podlascy strażacy wzbogacili się o narzędzia do prowadzenia działań ratowniczych o łącznej wartości ponad 20 mln zł. W dniu 22 października 2015 roku o godzinie 11:00 na placu przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Białymstoku (ul. Warszawska 3) odbyła się prezentacja wybranych pojazdów zakupionych w ramach tych przedsięwzięć połączona z krótką konferencją. Uczestniczyli w niej między innymi: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Bogusław Maksim, Komendanci Straży Pożarnej z  Alytusa  i Mariampola oraz Grodna, przedstawiciele służb mundurowych województwa podlaskiego, samorządów lokalnych, kadra kierownicza jednostek Państwowej Straży Pożarnej.  

więcej

Konferencja podsumowująca zakupy pojazdów pożarniczych

Konferencja podsumowująca zakupy pojazdów pożarniczych

W dniu 22 października 2015 roku o godzinie 11:00 na placu przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Białymstoku (ul. Warszawska 3) odbędzie się prezentacja wybranych pojazdów zakupionych w ramach projektów dofinansowanych z  Programu Infrastruktura i Środowisko połączona z krótką konferencją. 14 samochodów ratowniczych, 9 kontenerów oraz 14 innych jednostek sprzętowych zostało pozyskanych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego w ostatnim okresie czasu. Zakupy te są związane z realizacją przez Komendę Głowna PSP dwóch projektów współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko obejmujących swym zasięgiem wszystkie województwa, w tym również zakupy dla naszego regionu. W sumie w ramach tych inicjatyw podlascy strażacy wzbogacili się o narzędzia do prowadzenia działań ratowniczych o łącznej wartości ponad 20 mln zł.

więcej

LT-PL/142 Konferencja podsumowująca wspólny projekt polskich i litewskich strażaków

LT-PL/142 Konferencja podsumowująca wspólny projekt polskich i litewskich strażaków

W środę 10 grudnia 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Mickiewicza 3, Białystok) odbyła  się międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację wspólnego polsko-litewskiego strażackiego projektu LT-PL/142 "Wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego polsko-litewskiego systemu ochrony ludności i środowiska" współfinansowanego przez Unię Europejską z programu Litwa-Polska 2007-2013.

więcej

Szkolenia specjalistyczne strażaków obszaru transgranicznego Puszcza Białowieska

Szkolenia specjalistyczne strażaków obszaru transgranicznego Puszcza Białowieska

W dniach 24 – 26 lipca 2014 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla strażaków PSP i OSP w zakresie obsługi agregatów prądotwórczych do 1 kV. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 40 strażaków. Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu  Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina  2007 – 2013  w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, Mikroprojekt „Szkolenia specjalistyczne strażaków obszaru transgranicznego Puszcza Białowieska” . Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

więcej

PL-LT/141. Ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

PL-LT/141. Ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

W środę 14 maja w Marijampolu w okolicach Centrum Sportowego i Stadionu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kauno 125 odbyły się wspólne ćwiczenia polskich i litewskich strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego i dekontaminacji masowej. Ćwiczenia rozpoczęły się około godziny 11:00 (10 czasu polskiego)

więcej

PL-LT/141. Wspólne ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

PL-LT/141. Wspólne ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

W środę 14 maja w Marijampolu w okolicach Centrum Sportowego i Stadionu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kauno 125 odbędą się wspólne ćwiczenia polskich i litewskich strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego i dekontaminacji masowej. Ćwiczenia rozpoczną się około godziny 11:00 (10 czasu polskiego). W działania ratownicze zaangażowanych będzie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego  poziomu A  z Białegostoku oraz zastępy ratownicze PSP z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach i Komendy Powiatowej PSP w Sejnach i Augustowie.

więcej

PL-LT/141. Szkolenie z ratownictwa wodnego

PL-LT/141. Szkolenie z ratownictwa wodnego

W dniach 28-29 kwietnia 2014 roku w Gawrych Rudzie nad jeziorem Wigry odbyło się międzynarodowe szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego z udziałem strażaków z Polski i Litwy. Przedsięwzięcie było częścią projektu „PL-LT/141. Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska”. Wzięło w nim udział ponad 30 strażaków z województwa podlaskiego oraz Mariampola i Alytusa na Litwie.

więcej

PL-LT/141. Informacje o projekcie

PL-LT/141. Informacje o projekcie

Projekt „PL-LT/141. Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska” został ukierunkowano na wzmocnienie potencjału sprzętowego i kadrowego Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy, który jest budowany już o kilku lat w ramach współpracy polskich i litewskich strażaków. W dotychczas zrealizowanych IV etapach budowy Systemu zakupiono 16 pojazdów ratowniczych wartych ponad 16 mln złotych, wzmacniając tym samym potencjał ratowniczy województw podlaskiego.   Zakupiony w ramach obecnego przedsięwzięcia sprzęt ratowniczy oraz przeprowadzone szkolenia przyczynią się do sprawniejszego zarządzania działaniami i środkami w sytuacjach kryzysowych występujących na obszarze transgranicznym Polski i Litwy, szczególnie w razie wypadków o podłożu chemicznym i ekologicznym oraz występujących na akwenach. Projekt ma charakter mieszany. W jego ramach zostały zawarte zarówno szkolenia dla strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wodnego jak również zakupy sprzętu i pojazdów. Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 583 556 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013 w wysokości 496 022,60 euro.

więcej

PL – LT 112. Otwarcie rozbudowanej strażnicy w Sejnach

PL – LT 112. Otwarcie rozbudowanej strażnicy w Sejnach

17 listopada 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej części budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. Inwestycja została sfinansowana za środki z UE. Rozbudowa jest realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej LT-PL/087 pt. "PL-LT 112. System Zarządzania Działaniami Ratowniczymi i Obsługi Europejskiego Numeru Ratunkowego" na terenie powiatu Sejneńskiego. W nowej części w nadbudowanej nad garażami lewego skrzydła budynku o powierzchni 170 metrów kwadratowych znalazły się pomieszczenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego, dodatkowego punktu dowodzenia oraz nowa obszerniejsza Izba Tradycji Pożarniczej.

więcej