Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku http://straz.bialystok.pl Mon, 23 Sep 2019 15:09:15 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.11 Przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szudziałowie, powiat sokólski. http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/09/przekazanie-GBA-Szudziałowo-1-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2019/09/23/przekazanie-samochodu-ratowniczo-gasniczego-jednostce-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-szudzialowie-powiat-sokolski/ Mon, 23 Sep 2019 15:09:15 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=52302 22 września 2019 r. przed remizą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szudziałowie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego miejscowej OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szudziałowie otrzymała nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem uterenowionym GBA 4,6 / 30 na podwoziu MAN TGM 18.320. Zakup pojazdu za kwotę 836.400,- zł. możliwy był dzięki środkom finansowym budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, a także środkom finansowym samorządu powiatu sokólskiego i gminy Szudziałowo.

Uroczystego przekazania pojazdu dokonał Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego poświęcenia ksiądz Wacław Dudziuk – proboszcz parafii pw. Świętego Wincentego Ferriusza i Świętego Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie oraz ksiądz mitrat Aleksander Klimuk – proboszcz parafii pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym.

W apelu uczestniczyli m. in.: nadbryg. Jarosław Wendt –  podlaski komendant wojewódzki PSP, Maciej Borzyszkowski – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Piotr Rećko – starosta sokólski, st. bryg. Dariusz Wojtecki – komendant powiatowy PSP w Sokółce, Tadeusz Tokarewicz – wójt Szudziałowa wraz z radnymi Rady Gminy, przedstawiciele podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, min. min. nadkom. Sławomir Kołakowski – komendant powiatowy Policji w Sokółce wraz z zastępcą, przedstawiciele lokalnych władz ZOSP RP wraz z zarządami jednostek OSP z terenu gminy, a także okoliczni mieszkańcy.

Po wystąpieniach zaproszonych gości kończących uroczystość – uczestnicy spotkania wykonali pamiątkowe zdjęcie na tle przekazanego pojazdu pożarniczego.

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szudziałowie funkcjonującej od roku 1995 w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy pozwoliło na podniesienie stanu gotowości operacyjno – technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej i przyczyniło się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu sokólskiego.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz.
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Sokółce.

]]>
Przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie, powiat sokólski. http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/09/przekazanie-GBA-Janów-8-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2019/09/23/przekazanie-samochodu-ratowniczo-gasniczego-jednostce-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-janowie-powiat-sokolski/ Mon, 23 Sep 2019 11:14:11 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=52286 22 września 2019 r. przed remizą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego miejscowej OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie otrzymała nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem uterenowionym GBA 4,3 / 35 na podwoziu Mercedes Atego 1630. Zakup pojazdu za kwotę 814.506,- zł. możliwy był dzięki środkom finansowym budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także środkom finansowym samorządu województwa podlaskiego, powiatu sokólskiego i gminy Janów oraz prywatnych sponsorów.

Uroczystego przekazania pojazdu dokonał Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego poświęcenia ksiądz Stanisław Chim – proboszcz parafii pw. Świętego Jerzego w Janowie.

W apelu uczestniczyli m. in.: nadbryg. Jarosław Wendt –  podlaski komendant wojewódzki PSP, Maciej Borzyszkowski – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Piotr Rećko – starosta sokólski, Bożena Jelska – Jaroś – wicestarosta sokólski, st. bryg. Dariusz Wojtecki – komendant powiatowy PSP w Sokółce, Jerzy Pogorzelski – wójt Janowa wraz z radnymi Rady Gminy, przedstawiciele podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, min. min. nadkom. Sławomir Kołakowski – komendant powiatowy Policji w Sokółce wraz z zastępcą, przedstawiciele lokalnych władz ZOSP RP wraz z zarządami jednostek OSP z terenu gminy, a także darczyńcy i okoliczni mieszkańcy.

Po wystąpieniach zaproszonych gości kończących uroczystość – uczestnicy spotkania wykonali pamiątkowe zdjęcie na tle przekazanego pojazdu pożarniczego.

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie funkcjonującej od roku 1995 w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy pozwoliło na podniesienie stanu gotowości operacyjno – technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej i przyczyniło się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu sokólskiego.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz.
Zdjęcia: UG Janów.

]]>
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Grajewie http://straz.bialystok.pl/2019/09/23/ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-w-kp-psp-w-grajewie/ Mon, 23 Sep 2019 10:09:41 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=52283 Poniżej publikujemy ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Grajewie

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

]]>
Spotkanie w sprawie dofinansowania jednostek OSP http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-20-16.20.44-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2019/09/23/spotkanie-w-bialymstoku-w-sprawie-dofinansowania-jednostek-osp/ Mon, 23 Sep 2019 09:51:12 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=52263 20 września 2019 r., w obiekcie JRG Nr 2 KM PSP w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu jednostek o OSP w związku  ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Ustawy z dn. 31.07.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Ustawa nałożyła na jednostki ochotniczych straży pożarnych nowe zadania, na realizację  których jednostki otrzymały środki finansowe z budżetu państwa. Na ręce prezesów jednostek OSP  zostały wręczone informacje dotyczące przyznania środków na realizację zadań uwzględnionych we wnioskach.

Pieniądze z dofinansowania pozwolą na realizację zadań związanych z organizowaniem:

– przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,

– przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

– upowszechniania i wspierania form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

– propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski  żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W pierwszej turze składania wniosków kwota dofinansowania na jednostkę OSP wyniosła min. 5000 zł. Łącznie 513 jednostek OSP w województwie podlaskim otrzyma kwotę prawie 3,5 mln. zł.

W  spotkaniu uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Jarosław  Zieliński i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski.

Wcześniej podobne spotkanie miało miejsce w Siemiatyczach, a kolejne odbyło się 21 września w Szkole Muzycznej w Suwałkach.

 

]]>
Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP w Zubrzycy Wielkiej. http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/09/Ziemniaczysko-1-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2019/09/23/miedzygminne-zawody-sportowo-pozarnicze-jednostek-osp-w-zubrzycy-wielkiej/ Mon, 23 Sep 2019 09:26:12 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=52254 22 września 2019 roku na placu przy remizie OSP w Zubrzycy Wielkiej, gm. Szudziałowo, przeprowadzono międzygminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Turniej został przeprowadzony w ramach imprezy „Ziemniaczysko”. Zawody patronatem objął Pan Jarosław Zieliński – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do rywalizacji w konkurencji ćwiczenie bojowe stanęły 4 jednostki z gminy Krynki, Sokółka i Szudziałowo, tj. OSP KSRG Stara Rozedranka,  OSP Słojniki, OSP KSRG Krynki oraz OSP KSRG Zubrzyca Wielka. Wyniki uzyskane w ćwiczeniu bojowym przedstawiały się w sposób następujący:
– 1 miejsce – OSP Zubrzyca Wielka, gm. Szudziałowo,
– 2 miejsce – OSP Słojniki, gm. Sokółka,
– 3 miejsce – OSP  Stara Rozedranka, gm. Sokółka,
– 4 miejsce – OSP  Krynki, gm. Krynki.

W ramach zawodów rozegrano dodatkową konkurencję – cięcie drewnianej kłody piłą ręczną, którą  wygrała jednostka OSP Krynki.

Obsługę sędziowską zawodów zapewniło dowództwo JRG Sokółka.

Puchary uczestnikom turnieju wręczył obecny na zawodach Pan Jarosław Zieliński – wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również nadbryg. Jarosław Wendt – podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pan Piotr Rećko – starosta sokólski, st. bryg. Dariusz Wojtecki  – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz Pan Tadeusz Tokarewicz – wójt Szudziałowa.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: st. kpt. Piotr Pawłowski.

]]>
Spotkanie w sprawie dotacji dla jednostek OSP w Siemiatyczach http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/09/DSCF0517-Medium-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2019/09/20/spotkanie-w-sprawie-dotacji-dla-jednostek-osp-pow-siemiatycki/ Fri, 20 Sep 2019 13:18:04 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=52164 W dniu  20 września 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu jednostek o OSP w związku  ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Ustawy z dn. 31.07.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Ustawa nałożyła na jednostki ochotniczych straży pożarnych nowe zadania, na realizację  których jednostki otrzymały środki finansowe z budżetu państwa. Na ręce prezesów jednostek OSP  zostały wręczone informacje dotyczące przyznania środków na realizację zadań uwzględnionych we wnioskach.

W  spotkaniu uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Jarosław  Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Sobolewski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Andrzej Koc, wicestarosta powiatu siemiatyckiego Marek Bobel, Komendanci Powiatowi PSP  oraz Prezesi jednostek OSP w powiatów siemiatyckiego, bielskiego, hajnowskiego oraz wysoko mazowieckiego.

W pierwszej turze składania wniosków kwota dofinansowania na jednostkę OSP wyniosła max. 5000 zł. Łącznie powiat siemiatycki otrzymał kwotę   296 960,00 zł.

Opracował: st.kpt. Sylwester Uściniak

Zdjęcia : st. kpt. Sylwester Uściniak

]]>
Pożar kompleksu budynków w Boczkach-Świdrowo http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/09/P9180100-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2019/09/19/pozar-kompleksu-budynkow-w-boczkach-swidrowo/ Thu, 19 Sep 2019 14:02:07 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=52113 18 września 2019 roku kilka minut po północy grajewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Boczki-Świdrowo gm. Grajewo. Z pierwszej uzyskanej informacji wynikało, że zagrożona jest pobliska chlewnia i inne budynki inwentarskie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej strażacy zastali palący się kompleks budynków murowanych składający się z chlewni, stodoły i budynku gospodarczego. W chwili powstania pożaru w chlewni było około 100 sztuk trzody i słoma w belach, w stodole około 60 ton ziarna zbóż, słoma w belach i sprzęt rolniczy, a w budynku gospodarczym znaczna ilość drewna opałowego. Pożar był w fazie mocno rozwiniętej i w każdej chwili mógł rozprzestrzenić się na pozostałe budynki.

Działania zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Grajewa i Ochotniczych Straży Pożarnych z Boczek-Świdrowo, Białaszewa, Ciemnoszyj, Grajewa, Klimaszewnicy, Rudy, Szczuczyna, Wąsosza i Wierzbowa polegały na intensywnym podawaniu środków gaśniczych w natarciu na palące się budynki oraz w obronie zagrożonych obiektów. Działania ratowniczo-gaśnicze połączone były z jednoczesną ewakuacją trzody chlewnej. Na miejscu zdarzenia strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy mężczyźnie, który najprawdopodobniej podtruł się dymem.

W trwających prawie 14 godzin działaniach udział brało 17 zastępów straży pożarnych i 66 ratowników. Na miejsce zdarzenia przybyli: starosta powiatu grajewskiego, wójt gminy grajewo, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, lekarz weterynarii oraz pracownicy Zakładu Komunalnego w Wierzbowie ze specjalistycznym sprzętem, który kierujący działaniem ratowniczym wykorzystał w czasie akcji.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

]]>
Pożar budynku inwentarskiego w Tyniewiczach Dużych http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/09/Pożar-Tyniewicze-18.09.2019-r-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2019/09/18/pozar-budynku-inwentarskiego-w-tyniewiczach-duzych/ Wed, 18 Sep 2019 16:31:20 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=52088 18 września 2019 roku, przed godziną 05.00 do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce wpłynęło zgłoszenie o palącej się oborze
murowanej w  Tyniewiczach Dużych, gm.
Narew. Po dojeździe pierwszych zastępów straży pożarnej stwierdzono, że pali
się murowany budynek inwentarski (chlewnia). Obiekt objęty był całkowicie
pożarem, a dach budynku uległ już zawaleniu do jego wnętrza. W obiekcie
znajdowało się ok. 300 sztuk trzody chlewnej (świń), które padły w trakcie
pożaru.
Na miejsce zdarzenia sukcesywnie dysponowane były dodatkowe zastępy z gminy
Narew
oraz z gminy Czyże. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do dokładnego przelewania
pogorzeliska wodą.

Na miejscu zdarzenia pracowało łącznie 10 zastępów straży pożarnej z JRG Hajnówka oraz OSP Narew, Tyniewicze Duże, Łosinka, Trześcianka, Klejniki, Czyże,. W akcji brało udział 37 ratowników. Na miejsce zdarzenia przybyli również Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce, Oficer Operacyjny Powiatu oraz Policja. Wstępne straty oszacowano na
ok. 0,5 mln. zł.

Opracowanie i zdjęcia: asp. sztab. Piotr Kołbasiuk, KP PSP Hajnówka

]]>
XII Strażacki Turniej Oldbojów w Białowieży http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/09/Oldboje-2019-4-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2019/09/18/xii-strazacki-turniej-oldbojow-w-bialowiezy/ Wed, 18 Sep 2019 11:09:17 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=52062 15 września 2019 roku na stadionie sportowym w Białowieży odbył się XII Strażacki Turniej Oldbojów, w którym uczestniczyło łącznie 12 dziewięcioosobowych (strażacy w wieku 40+) drużyn OSP z powiatu hajnowskiego: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Koryciski, Mochnate,  Narewka, Nowokornino, Stary Kornin, Tofiłowce, Trześcianka, Werstok, Narew. Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7×50 m i ćwiczenie bojowe. Turniej zorganizowano we współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hajnówce, Wójta Gminy Białowieża, Nadleśnictwa Białowieża oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Turniej odbył się w duchu fair play. Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

I miejsce: OSP Koryciski z wynikiem łącznym 111,83 pkt. ,

II miejsce: OSP Narewka z wynikiem łącznym 113,57 pkt. ,

III miejsce: OSP Tofiłowce z wynikiem łącznym 118,18 pkt.

Najstarszym zawodnikiem turnieju został dh. Aleksy Gierasimiuk z jednostki OSP Mochnate.

Nagrody ufundowali Wójt Gminy Białowieża oraz dla najstarszego zawodnika turnieju radny powiatu hajnowskiego Mateusz Gutowski.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP Hajnówka

Zdjęcia: KP PSP Hajnówka

]]>
Ćwiczenia „Woda 2019” http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/09/70308276_421276608500241_985376788894973952_n-720x400-1-720x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2019/09/18/cwiczenia-woda-2019/ Wed, 18 Sep 2019 07:57:19 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=52050 W dniu 16 września 2019 r. zgodnie z Rozkazem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na terenie kompleksu leśnego Czerwony Bór, pow. zambrowski odbyły się ćwiczenia praktyczne pod kryptonimem  „Woda 2019”. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z wytypowanych Komend Miejskich i Powiatowych województwa podlaskiego oraz zastępy OSP KSRG z terenu powiatu zambrowskiego. Celem głównym Ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania i doskonalenie  współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie budowy układów pompowo – wężowych zaopatrzenia wodnego i podawania wody na duże odległości.

Podczas ćwiczeń ułożono 3 kilometry linii wężowej W-110 i przećwiczono 3 warianty rozwinięć z „Przykładowych wariantów rozwinięć zaopatrzenia wodnego na dystansach 3000, 1500, 1000 i 500 metrów”. Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia gotowości sprzętu pompowego i wężowego.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Chankowski KP PSP Zambrów

Zdjęcia: KP PSP Zambrów


]]>