Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku http://straz.bialystok.pl Wed, 28 Oct 2020 13:49:13 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.16 Pożar kompleksu budynków inwentarskich w m. Krzywiec http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/krzywiec11-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2020/10/28/pozar-kompleksu-budynkow-inwentarskich-w-m-krzywiec/ Wed, 28 Oct 2020 13:49:13 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=69762
28 października 2020 roku o godz. 2.42 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP wpłynęło zgłoszenie o pożarze kompleksu budynków inwentarskich (kurników) w miejscowości Krzywiec gm. Narew. Po dojeździe pierwszych zastępów straży pożarnej jeden kurnik objęty był ogniem. Dodatkowo zagrożone były kolejne połączone ze sobą łącznikami. W trakcie działań ustalono, że w budynku objętym pożarem nie ma osób lecz znajduje się w nich ok 20 tys. sztuk drobiu. Podczas akcji gaśniczej w drugim kurniku doszło do rozgorzenia nagromadzonych gazów pożarowych co doprowadziło do jego pożaru. W trakcie prowadzonych działań skupiono się również na obronie sprzętu rolniczego (ciągnika), który z uwagi na bliską odległość narażony był na zniszczenie. Woda do celów gaśniczych dostarczona była z cysterny GCBM 25/16 z JRG Hajnówka jak również dowożona przez zastępy OSP z miejscowości Krzywiec i Chrabostówka.
W trakcie działań nikt nie został poszkodowany lecz padło ok 20 tys. drobiu (perliczek).
W działaniach brało udział łącznie 11 zastępów straży pożarnej z JRG Hajnówka, OSP z gminy Narew i gmin ościennych. Na miejsce przybył również oficer Operacyjny Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce oraz Policja. Wstępne straty oszacowano na ok 1 mln zł.
Opracowanie: mł. asp. Michał Smyk, KP PSP Hajnówka
Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Sienkiewicz, st. kpt. Mariusz Kobać, kpt. Rafał Smyk, KP PSP Hajnówka
]]>
Pomoc dla Grzegorza http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/729x308-1.jpg http://straz.bialystok.pl/2020/10/27/pomoc-dla-grzegorza/ Tue, 27 Oct 2020 08:11:24 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=69755

Numer subkonta Fundacji Solidarni: 06 1940 1076 3111 2893 0005 0000 z dopiskiem “Pomoc dla Grzegorza”

]]>
Powiat hajnowski – raport z działań hajnowskich strażaków związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/DSC00539-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2020/10/26/powiat-hajnowski-raport-z-dzialan-hajnowskich-strazakow-zwiazanych-z-koronawirusem-sars-cov-2/ Mon, 26 Oct 2020 10:35:08 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=69744 W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, strażacy kontynuują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii.

Z dniem 24 października 2020 roku Państwowa Straż Pożarna przekazała obowiązki w zakresie kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonariuszom Straży Granicznej i zakończyli działania wspierające inne służby w pomiarze temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju przez funkcjonujące przejścia graniczne. Od dnia 10 marca 2020 roku codziennie funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Hajnówce odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej adekwatne do obowiązujących obostrzeń, prowadzili całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających z terenu Republiki Białorusi przez kolejowe przejście graniczne w Siemianówce  W trakcie swoich ponad 7 miesięcznych działań prowadzonych od 10 marca 2020 roku  funkcjonariusze JRG i KP PSP Hajnówka skontrolowali łącznie 4617 osób, które wjechały 1633 pojazdami drogowymi oraz 976 składami pociągów towarowych.

Właściwa realizacja powyższych działań nie byłaby możliwa bez właściwej współpracy i ogromnego wsparcia udzielonego przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej z Narewki. W imieniu wszystkich strażaków i pracowników KP PSP Hajnówka składamy na ręce kierownictwa PSG w Narewce serdeczne podziękowania za współprace.

W dalszym ciągu wyznaczone jednostki OSP w KSRG dysponowane są do wsparcia ośrodków pomocy społecznej w niesieniu pomocy osobom pozostającym w kwarantannie. Jednostki te są doposażone w wymagany sprzęt zabezpieczający przez samorządy gminne, tj. min. ubrania ochronne, rękawiczki nitrylowe, maseczki, gogle i okulary, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni i sprzętu. Państwowa Straż Pożarna również wspiera w/w działania przekazując pozyskiwane środki ochrony indywidualnej. W trakcie trwania stanu epidemii druhowie z wyznaczonych jednostek OSP dostarczali żywność i artykuły bieżących potrzeb osobom przebywającym w kwarantannie na terenach gmin Hajnówka, Czyże , Narew i Narewka.

Ponadto w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego strażacy z JRG Hajnówka przekazali środki ochrony indywidualnej przeznaczone na potrzeby placówek oświatowych pochodzące z Ministerstwa Zdrowia. Działanie te kontynuowano również we wrześniu. Do  placówek oświatowych z terenu powiatu hajnowskiego trafiło łącznie w trzech turach 5595 l płynu dezynfekcyjnego (w 5 litrowych pojemnikach) oraz 20900 szt. maseczek. W dystrybucji w/w materiałów KP PSP Hajnówka została wsparta przez samorządy gminne. Środki te pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom w roku szkolnym 2020/2021.

Opracowanie: mł. asp. Michał Smyk, KP PSP Hajnówka,

Zdjęcia: KP PSP Hajnówka

]]>
Powiat sokólski–raport z działań strażaków związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/IMG_1935-1-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2020/10/24/powiat-sokolski-raport-z-dzialan-strazakow-zwiazanych-z-koronawirusem-sars-cov-2-2/ Sat, 24 Oct 2020 06:43:39 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=69736 W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, strażacy kontynuują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii.

Z dniem 24 października 2020 roku strażacy Państwowej Straży Pożarnej przekazali obowiązki w zakresie kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonariuszom Straży Granicznej i zakończyli działania wspierające inne służby w pomiarze temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju przez funkcjonujące przejścia graniczne. Od dnia 10 marca 2020 roku codziennie 8 funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony indywidualnej adekwatne do obowiązujących obostrzeń, prowadziło w systemie zmianowym całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających z terenu Republiki Białorusi przez 2 przejścia graniczne funkcjonujące na terenie powiatu sokólskiego, tj. Międzynarodowe Drogowe i Kolejowe Przejście Graniczne w Kuźnicy. W trakcie swoich ponad 7 miesięcznych działań – 1.812 funkcjonariuszy JRG i KP PSP Sokółka skontrolowało łącznie prawie 170 tys. osób, które wjechały prawie 39 tys. pojazdów drogowych do przewozu osób, ponad 80 tys. pojazdów ciężarowych, 5 składami pociągów osobowych oraz 1105 składami pociągów towarowych.

Właściwa realizacja powyższych działań nie byłaby możliwa bez właściwej współpracy i ogromnego wsparcia udzielonego przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy. W imieniu wszystkich strażaków KP PSP Sokółka składamy na ręce kierownictwa PSG Kuźnica serdeczne podziękowania funkcjonariuszom SG za wspólną służbę, okazaną pomoc i współpracę.

Również w trakcie powyższych działań nieodzowne okazało się wsparcie i wysoka gotowość bojowa sąsiadujących z siedzibą JRG Sokółka jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, które zabezpieczały operacyjnie rejon działania jednostki PSP w sytuacji wystąpienia jednoczesności zdarzeń związanych z działaniami JRG w zakresie kontroli sanitarnej na granicach oraz realizacją własnych zadań ustawowych w zakresie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Bardzo dziękujemy przede wszystkim jednostce OSP KSRG Stara Kamionka, która na zabezpieczenie operacyjne rejonu działania JRG Sokółka dysponowana była ponad 20 razy. Swojej pomocy w tym zakresie udzielały również inne jednostki, min.: OSP KSRG Zubrzyca Wielka, Stara Rozedranka, Kuźnica i Szudziałowo.

Ponadto w dniu 16 października 2020 roku funkcjonariusze z Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej zorganizowali punkt przyszpitalny rozstawiając przy szpitalu SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej namiot pneumatyczny udostępniony przez Komendę Powiatową PSP w Hajnówce, który będzie mógł pełnić funkcję polowej izby przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, umożliwiając bezpieczną segregację i separację tych osób.

Natomiast w dalszym ciągu utrzymywana jest przed szpitalem SP ZOZ w Sokółce polowa izba przyjęć w oparciu o dwa namioty pneumatyczne Państwowej Straży Pożarnej.

Nadal wyznaczone jednostki OSP KSRG do wsparcia ośrodków pomocy społecznej w niesieniu pomocy osobom pozostającym w kwarantannie sukcesywnie doposażają się w sprzęt zabezpieczający kupowany przez samorządy gminne. Państwowa Straż Pożarna wspiera również w/w działania przekazując sukcesywnie pozyskiwane środki ochrony indywidualnej.]]>
Krukowszczyzna (pow. sokólski) – tragiczny wypadek na DK-8. http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/20201021_200720-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2020/10/22/krukowszczyzna-pow-sokolski-tragiczny-wypadek-na-dk-8/ Thu, 22 Oct 2020 13:37:20 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=69732 21 października 2020 roku o godzinie 18.11 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o wypadku na odcinku DK 8 Korycin – Białystok w okolicy miejscowości Korycin.

Ze zgłoszenia wynikało, że samochód ciężarowy uderzył w drzewo, a w zdarzeniu uczestniczył również samochód osobowy. Do działań natychmiast zadysponowano dwa zastępy z JRG Sokółka, dwa zastępy z OSP KSRG Korycin oraz jeden zastęp z OSP Ostra Góra.

Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu z OSP Korycin stwierdzono, że na wysokości miejscowości Krukowszczyzna doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Samochód osobowy stał na poboczu drogi, natomiast samochód ciężarowy leżał na boku – ciągnik siodłowy znajdował się na poboczu, natomiast naczepa blokowała większą część jezdni.  W trakcie rozpoznania ustalono, że pojazdami podróżowały trzy osoby. Kierowca ciężarówki oraz pasażer samochodu osobowego znajdowali się poza pojazdami, natomiast wewnątrz samochodu osobowego znajdował się nieprzytomny, uwięziony kierowca.

Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zamknięciu ruch na DK-8 oraz odłączeniu akumulatorów w pojazdach. Jednocześnie przystąpiono do wykonania dostępu do osoby poszkodowanej przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Po wydobyciu kierowcy został on ewakuowany poza strefę zagrożenia. Obecny na miejscu zdarzenia ZRM udzielił pomocy medycznej uczestnikom wypadku – w wyniku zdarzenia zginął 18 letni mężczyzna, pozostałe dwie osoby podróżujące pojazdami zostały przetransportowane przez ambulanse ZRM do szpitali.

Dalsze działania podlegały na sprawdzeniu stopnia uszkodzeń wywróconego ciągnika siodłowego pod kątem możliwości ewentualnego wycieku oleju napędowego ze zbiorników paliwowych – nie stwierdzono zagrożeń ekologicznych. Na miejsce zdarzenia przybyła Grupa Operacyjna Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce. Na czas prowadzonych czynności dochodzeniowo – śledczych przez Policję i Prokuraturę pozostawiono jeden zastęp OSP celem oświetlenia terenu działań.

W działaniach udział brało 6 zastępów straży ( JRG Sokółka, OSP KSRG Korycin, OSP Ostra Góra) – łącznie 23 strażaków oraz Pogotowie Ratunkowe, Policja i Prokurator.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: st. kpt. Paweł Chudecki


]]>
Wypadek na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 61 i 65 w Grajewie http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/20201021_111846-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2020/10/21/wypadek-na-skrzyzowaniu-drog-krajowych-nr-61-i-65-w-grajewie/ Wed, 21 Oct 2020 20:44:33 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=69724 21 października 2020 roku kilka minut po godzinie 11. służby ratownicze powiatu otrzymały zgłoszenie o wypadku samochodowym na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 61 i 65 w Grajewie. Ze wstępnych informacji wynikało, że samochód osobowy zderzył się z samochodem dostawczym i nie ma osób poszkodowanych.

W chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej samochody biorące udział w wypadku stały na środku skrzyżowania i blokowały całkowicie ruch drogowy. Kierujący Działaniem Ratowniczym przeprowadził rozpoznanie, w wyniku którego ustalił, że kierowcy obu pojazdów znajdują się na zewnątrz, z których jeden uskarżał się na ból głowy oraz złe samopoczucie, po czym nagle stracił przytomności i osunął się na drogę.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i niezwłocznie przystąpili do udzielenia mężczyźnie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Rota medyczne ułożyła poszkodowanego na desce ortopedycznej, unieruchomiła odcinek szyjny kręgosłupa i zabezpieczyła przed utratą ciepła. Przy użyciu pulsoksymetru stale monitorowano czynności życiowe rannego i jednocześnie udzielano wsparcia psychicznego. Przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego przejął poszkodowanego od strażaków i przetransportował do Szpitala Ogólnego w Grajewie.

Dalsze działania strażaków polegały na neutralizacji i sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych i wsparciu funkcjonariuszy policji w kierowaniu ruchem drogowym. Po zakończeniu czynności przez podmioty współdziałające usunięto pozostałości powypadkowe stwarzające zagrożenie innym uczestnikom ruchu.

W trwających prawie 2 godziny działaniach ratowniczych uczestniczyły zastępy ratownicze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz pomoc drogowa.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: sekc. Damian Trzaska, KP PSP w Grajewie

]]>
Pożar stolarni w miejscowości Poddubówek w powiecie suwalskim http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/IMG_20201021_133657-scaled-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2020/10/21/pozar-stolarni-w-miejscowosci-poddubowek-w-powiecie-suwalskim/ Wed, 21 Oct 2020 19:53:25 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=69713 21 października 2020 r. o godzinie 13.04 dyżurny Stanowiska Kierowania KM PSP w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku stolarni w miejscowości Poddubówek w gminie Suwałki. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że ogniem objęta jest konstrukcja drewniana poddasza budynku produkcyjnego krytego blachą.

Po wstępnym rozpoznaniu stwierdzono, że doszło także do zapalenia pelletu drzewnego w urządzeniach produkcyjnych. Przystąpiono do gaszenia budynku i urządzeń , zorganizowano zaopatrzenie wodne z pobliskiego hydrantu. W wyniku rozwijającego się pożaru zagrożone były sąsiednie hale produkcyjne. Dzięki szybkim i sprawnym działaniom strażaków PSP oraz OSP nie doszło do rozprzestrzenienia ognia. Straty w obiekcie ograniczono do minimum. Działania zakończono o godzinie 14:12 W działaniach ratowniczych uczestniczyło 11 pojazdów z Państwowej Straży Pożarnej Suwałkach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Raczek, Stok, Wiercioch, Filipowa, Sidor, Płociczna,   łącznie 33 ratowników.

Opracowanie: kpt. Robert Senda, KM PSP w Suwałkach,

Zdjęcia: st. kpt. Michał Poradowski KM PSP w Suwałkach

]]>
Wypadek drogowy na trasie Ciemnoszyje – Osowiec http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/20201017_041147-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2020/10/18/wypadek-drogowy-na-trasie-ciemnoszyje-osowiec/ Sun, 18 Oct 2020 16:10:11 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=69695 17 października 2020 roku kilka minut po godzinie 4. strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku samochodowym na drodze krajowej nr 65 w okolicach miejscowości Osowiec-Twierdza. Ze wstępnych informacji wynikało, że samochód osobowy uderzył w drzewo, a w środku znajduje się uwięziony kierowca.

Jako pierwsze do zdarzenia wyjechały zastępy ratowniczo-gaśnicze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach oraz Wojskowej Straży Pożarnej w Osowcu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, że samochód osobowy Renault uderzył w drzewo, po czym zatrzymał się na drodze blokując jeden pas ruchu. Ranny, ale przytomny kierowca uwięziony był w aucie i potrzebował natychmiastowej pomocy. Poza tym stwierdzono, że zdarzenie powstało na terenie powiatu grajewskiego na wysokości miejscowości Białogrądy. Ze względu na wystarczającą ilość sił i środków odstąpiono od dysponowania do zdarzenia zastępów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, a jedynie jednego zastępu z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciemnoszyjach.

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu prowadzonych działań, kierowaniu ruchem drogowym, udzieleniu kierowcy kwalifikowanej pierwszej pomocy w postaci stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa i wsparcia psychicznego. W celu dotarcia do poszkodowanego i jego uwolnienia z wraku pojazdu konieczne było użycie zestawu narzędzi hydraulicznych. Rannego mężczyznę z podejrzeniem złamania kręgosłupa, kończyn dolnych, ręki i miednicy zespół ratownictwa medycznego przetransportował do Szpitala Ogólnego w Grajewie.

Akcja ratownicza trwała 4 godziny i 23 minuty. W likwidacji skutków zdarzenia uczestniczyło 12 strażaków.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Mońkach, OSP KSRG w Ciemnoszyjach

]]>
Duży pożar w Koniecborze w powiecie suwalskim http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/IMG-20201017-WA0003-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2020/10/18/duzy-pozar-w-koniecborze-w-powiecie-suwalskim/ Sun, 18 Oct 2020 14:33:16 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=69686 17 października 2020 r. o godzinie 12.50 dyżurny Stanowiska Kierowania KM PSP w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku stodoły w miejscowości Koniecbór w gminie Raczki.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że ogniem objęte jest całkowicie poddasze budynku gospodarczego krytego blachą. Po wstępnym rozpoznaniu stwierdzono, że z budynku właściciele wyprowadzili zwierzęta. Przystąpiono do gaszenia budynku i zorganizowania zaopatrzenia wodnego z pobliskich hydrantów i zbiorników i cieków wodnych. W wyniku rozwijającego się pożaru zagrożone były sąsiednie budynki m. in. dom mieszkalny. Po dojeździe kolejnych zastępów podano na palący się obiekt osiem prądów wody, a gdy opanowano pożar przystąpiono do rozbiórki spalonej konstrukcji oraz dogaszania pogorzeliska. Dzięki zaangażowaniu dużych sił PSP i OSP oraz współpracy z właścicielem i jego pracownikami, oraz Wójtem Gminy Raczki poddasze do godzin wieczornych zostało ugaszone i częściowo uprzątnięte. Działania zakończono o godzinie 22.30 W działaniach ratowniczych uczestniczyło 17 pojazdów z Państwowej Straży Pożarnej Suwałkach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu  powiatu suwalskiego, łącznie 51 ratowników.

Opracowanie: kpt Robert Senda, KM PSP w Suwałkach

Zdjęcia: st. kpt. Michał Poradowski

]]>
Pożar mieszkania w Szczuczynie http://straz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/20201015_140126-768x400.jpg http://straz.bialystok.pl/2020/10/16/pozar-mieszkania-w-szczuczynie/ Fri, 16 Oct 2020 17:26:05 +0000 http://straz.bialystok.pl/?p=69670 15 października 2020 roku o godzinie 12.51 do grajewskich strażaków wpłynęła formatka z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku o wybuchu butli gazowej w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym w Szczuczynie. Ze wstępnych informacji wynikało, że z mieszkania wydobywają się płomienie i dym, nie było natomiast informacji o osobach poszkodowanych.

Jako pierwsze do zdarzenia zadysponowano zastępy ratowniczo-gaśnicze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie. Dodatkowo do działań skierowano kolejne 2 zastępy z KP PSP w Grajewie i OSP w Szczuczynie, które wracały do jednostek po zakończeniu działań przy wypadku drogowym na terenie gminy Szczuczyn. W dalszej kolejności do pożaru zadysponowano zastępy z OSP KSRG w Wąsoszu i Boczkach-Świdrowo, a także grupę operacyjną z KP PSP w Grajewie.

W chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej ustalono, że pali się jedno z mieszkań znajdujących się na I piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego i wykluczono, aby doszło do jakiegokolwiek wybuchu. Rota gaśnicza w aparatach ochrony dróg oddechowych i nawodnioną linią wężową weszła do mieszkania i przystąpiła do gaszenia ognia. Równocześnie z działaniami gaśniczymi strażacy przeszukali mieszkanie w celu upewnienia się czy nie ma osób poszkodowanych. W jednym z pomieszczeń odnaleźli leżącego na podłodze mężczyznę z widocznymi poparzeniami ciała, którego natychmiast ewakuowali z płonącego mieszkania na klatkę schodową i przekazali będącym w pobliżu funkcjonariuszom policji. Strażacy ponownie wrócili do mieszkania po butlę gazową, która narażona była na działanie wysokiej temperatury i płomieni.W tym czasie rota medyczna znajdująca a się na zewnątrz budynku przygotowała niezbędny sprzęt ratowniczy do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy rannemu mężczyźnie.

Po przejęciu poszkodowanego od funkcjonariuszy policji, strażacy założyli mężczyźnie opatrunki hydrożelowe na poparzoną twarz oraz klatkę piersiową, zabezpieczyli przed utratą ciepła, prowadzili tlenoterapię bierną i monitorowali funkcje życiowe do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Mężczyzna z poparzeniami około 50% powierzchni ciała został przetransportowany do Szpitala Ogólnego w Grajewie. Po całkowitym ugaszeniu pożaru wszystkie pomieszczenia raz jeszcze dokładnie sprawdzono czy nie ma innych osób i możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń. Kierujący Działaniem Ratowniczym wspólnie z inspektorami nadzoru budowlanego dokonał oględzin mieszkania w zakresie uszkodzeń konstrukcyjnych i dopuszczenia do dalszego użytkowania.

W trwających ponad 4 godziny działaniach ratowniczo-gaśniczych udział brało łącznie 7 zastępów straży pożarnej i 23 strażaków, policja, pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne i nadzór budowlany. Na miejscu zdarzenia obecni byli także Burmistrz Szczuczyna oraz Prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego, w którego zasobach znajduje się budynek.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie, dh Artur Muczyński, OSP w Szczuczynie

 

]]>