Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie różne

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w 2019 roku planuje zorganizować Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w niżej wymienionych terminach. Wstępny harmonogram: 1. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. - 20-...

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ma zamiar zamówić materiały promocyjne na potrzeby realizacji projektu LT-PL-2S-175  „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań”  realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

więcej