Kategoria: Z ostatnich dni

Seminarium w ramach projektu „Dobre praktyki…”

Seminarium w ramach projektu „Dobre praktyki…”

27 i 28 czerwca 2018 r. w Marijampole na Litwie odbyło się strażackie seminarium poświęcone działaniom ratowniczym na drogach i szlakach kolejowych. Przedsięwzięcie było częścią realizowanego wspólnie przez polskich i litewskich ratowników projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020.

więcej

Bezpieczny wypoczynek – lato 2018

Bezpieczny wypoczynek – lato 2018

Okres wakacyjny to między innymi czas wypoczynku dzieci i młodzieży. Aby dbać o ich bezpieczeństwo strażacy podejmują szereg działań niwelujących potencjalne skutki niebezpieczeństw występujących w miejscach letniego wypoczynku. Szczególnymi obiektami podlegającymi ponad standardowej kontroli ze strony straży pożarnej są miejsca obozowania i biwakowania, w szczególności wykorzystywane przez harcerzy.

więcej

Dotacje na zakup 12 pojazdów do OSP w województwie podlaskim

Dotacje na zakup 12 pojazdów do OSP w województwie podlaskim

18 czerwca br. na placu przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Białymstoku odbył się briefing prasowy, poświęcony dofinansowaniu ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie podlaskim za kwotę blisko 10 mln. złotych.

więcej

Dni Otwartych Strażnic w KP PSP Grajewo

Dni Otwartych Strażnic w KP PSP Grajewo

25 maja 2018 roku w ramach „Dni Otwartych Strażnic” grajewscy strażacy gościli grupę 44 uczniów klas III wraz z 3 opiekunami z Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie.

więcej