Powiat hajnowski – nowy sprzęt w Komendzie Powiatowej PSP w Hajnówce

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce pod koniec 2020 roku zakupiła  ze środków budżetu państwa trzy nowe pojazdy oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności.

Pozyskano m. in.:

  • lekki samochód rozpoznawczo- ratowniczy Ford Ranger, (SLRr)
  • lekki samochód operacyjny Toyota Camry, (SLOp)
  • quad Polaris z przyczepą,
  • dwa Tankery (zbiorniki na wodę) wraz z armaturą wodną do prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych,
  • sprężarkę do napełniania butli powietrznych,
  • urządzenie pomiarowo – kontrolne do badania masek do aparatów powietrznych,
  • wyposażenie osobiste i ochronne m. in. : hełmy, ubrania specjalne (zgodne z nowym wytycznymi Komendanta Głównego PSP), czujniki bezruchu, rękawice, kominiarki, buty specjalne.

Lekki samochód rozpoznawczo- ratowniczy Ford Ranger z silnikiem o pojemności 2000 cm3 oraz napędem 4×4 pozwala na sprawne przemieszczanie się po obszarze objętym działaniami ratowniczymi jak również na szybkie dostarczanie dodatkowego wyposażenia ratowniczego. Wyposażenie pojazdu obejmuje zestaw PSP R-1, sprzęt łączności, sprzęt oświetleniowy oraz podstawowe wyposażenie przeznaczone do podejmowania działań w zdarzeniach drogowych. Samochód przystosowany jest do poruszania się na drogach o twardej nawierzchni oraz w terenach trudnodostępnych. Nowy lekki samochód rozpoznawczo- ratowniczy Ford Ranger zastąpi wysłużony już samochód Nissan Pickup z 2004r., który ulega częstym awariom.

Lekki samochód operacyjny – Toyota Camry z napędem hybrydowym. Samochody operacyjne wykorzystywane są praktycznie codziennie do działań operacyjnych oraz kontrolno – rozpoznawczych. Nowy samochód operacyjnego przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania Komendy, podniesie komfort i bezpieczeństwo funkcjonariuszy oraz poprawi mobilność w realizacji ustawowych zadań. Zastąpi on wysłużony samochód operacyjny Opel Astra.

Quad Polaris z silnikiem 1000 cm3 o mocy 90 km. Wspomoże on działania strażaków w przypadku pożarów wielkopowierzchniowych, na terenach leśnych, jak również podczas działań, do których dostęp jest utrudniony.

Dwa Tankery o pojemności 13 m3 każdy, wraz z armaturą wodną t. j. wężami, rozdzielaczami, prądownicami przydatną do prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych.

Pozyskany specjalistyczny  sprzęt w postaci m. in. terenowego lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego Ford Ranger, Qadu Polaris z przyczepką oraz tankerów wraz z armaturą wodną będzie bardzo przydatny np. w prowadzeniu działań na trudnym terenie, jakim jest zwarty i cenny obszar leśny Puszczy Białowieskiej. Z pewnością ułatwi on skuteczne realizowanie działań.

Sprężarkę do napełniania butli powietrznych. Sprężarka – stacjonarna, czterostopniowa, wysokociśnieniowa napędzana silnikiem elektrycznym. Nabija butle powietrzem nawet do 300 bar. Butle z powietrzem wykorzystywane są w aparatach ochrony układu oddechowego przez funkcjonariuszy KP PSP w Hajnówce oraz członków wszystkich OSP z terenu powiatu hajnowskiego.

Urządzenie pomiarowo – kontrolne do badania masek do aparatów powietrznych pozwoli na bieżące dokonywanie kontroli i sprawdzeń na terenie KP PSP w Hajnówce m. in. szczelności masek do aparatów powietrznych. Aparaty powietrzne są często używane przez strażaków np. podczas pożarów gdzie gdzie niezbędna jest ochrona układu oddechowego ze względu na trujące gazy pożarowe.

 

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP Hajnówka

Zdjęcia: KP PSP Hajnówka