Pożar obiektów gospodarczych – powiat suwalski.

29 grudnia 2020 roku, o godzinie 19.40 dyżury Stanowiska Kierowania KM PSP
w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o pożarze garażu w miejscowości Garbas Drugi.
Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że palą się drewniane wiaty w szczycie ciągu budynków garażowych. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu wody w natarciu na palące się obiekty oraz kolejnego prądu gaśniczego w obronie ciągu garażowego. W trakcie czynności gaśniczych ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych.
Po stłumieniu ognia dalsze działania polegały na rozbiórce elementów wiat, które zagrażały bezpieczeństwu strażaków i uniemożliwiały dokładną penetrację pogorzeliska, przewietrzeniu pomieszczeń garażowych oraz sprawdzeniu kamerą termowizyjną. Woda do celów gaśniczych pobierana była z sieci hydrantowej.
W działaniach ratowniczych uczestniczyły 2 zastępy PSP z JRG Nr 1 w Suwałkach oraz jednostki OSP KSRG z Filipowa, Bakałarzewa i Przerośli. Łącznie 25 ratowników.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach.
Zdjęcia: OSP w Filipowie.