image_pdfimage_print

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, strażacy kontynuują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii.

Z dniem 24 października 2020 roku Państwowa Straż Pożarna przekazała obowiązki w zakresie kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonariuszom Straży Granicznej i zakończyli działania wspierające inne służby w pomiarze temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju przez funkcjonujące przejścia graniczne. Od dnia 10 marca 2020 roku codziennie funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Hajnówce odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej adekwatne do obowiązujących obostrzeń, prowadzili całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających z terenu Republiki Białorusi przez kolejowe przejście graniczne w Siemianówce  W trakcie swoich ponad 7 miesięcznych działań prowadzonych od 10 marca 2020 roku  funkcjonariusze JRG i KP PSP Hajnówka skontrolowali łącznie 4617 osób, które wjechały 1633 pojazdami drogowymi oraz 976 składami pociągów towarowych.

Właściwa realizacja powyższych działań nie byłaby możliwa bez właściwej współpracy i ogromnego wsparcia udzielonego przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej z Narewki. W imieniu wszystkich strażaków i pracowników KP PSP Hajnówka składamy na ręce kierownictwa PSG w Narewce serdeczne podziękowania za współprace.

W dalszym ciągu wyznaczone jednostki OSP w KSRG dysponowane są do wsparcia ośrodków pomocy społecznej w niesieniu pomocy osobom pozostającym w kwarantannie. Jednostki te są doposażone w wymagany sprzęt zabezpieczający przez samorządy gminne, tj. min. ubrania ochronne, rękawiczki nitrylowe, maseczki, gogle i okulary, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni i sprzętu. Państwowa Straż Pożarna również wspiera w/w działania przekazując pozyskiwane środki ochrony indywidualnej. W trakcie trwania stanu epidemii druhowie z wyznaczonych jednostek OSP dostarczali żywność i artykuły bieżących potrzeb osobom przebywającym w kwarantannie na terenach gmin Hajnówka, Czyże , Narew i Narewka.

Ponadto w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego strażacy z JRG Hajnówka przekazali środki ochrony indywidualnej przeznaczone na potrzeby placówek oświatowych pochodzące z Ministerstwa Zdrowia. Działanie te kontynuowano również we wrześniu. Do  placówek oświatowych z terenu powiatu hajnowskiego trafiło łącznie w trzech turach 5595 l płynu dezynfekcyjnego (w 5 litrowych pojemnikach) oraz 20900 szt. maseczek. W dystrybucji w/w materiałów KP PSP Hajnówka została wsparta przez samorządy gminne. Środki te pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom w roku szkolnym 2020/2021.

Opracowanie: mł. asp. Michał Smyk, KP PSP Hajnówka,

Zdjęcia: KP PSP Hajnówka