image_pdfimage_print

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, strażacy kontynuują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii.

Z dniem 24 października 2020 roku strażacy Państwowej Straży Pożarnej przekazali obowiązki w zakresie kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonariuszom Straży Granicznej i zakończyli działania wspierające inne służby w pomiarze temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju przez funkcjonujące przejścia graniczne. Od dnia 10 marca 2020 roku codziennie 8 funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony indywidualnej adekwatne do obowiązujących obostrzeń, prowadziło w systemie zmianowym całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających z terenu Republiki Białorusi przez 2 przejścia graniczne funkcjonujące na terenie powiatu sokólskiego, tj. Międzynarodowe Drogowe i Kolejowe Przejście Graniczne w Kuźnicy. W trakcie swoich ponad 7 miesięcznych działań – 1.812 funkcjonariuszy JRG i KP PSP Sokółka skontrolowało łącznie prawie 170 tys. osób, które wjechały prawie 39 tys. pojazdów drogowych do przewozu osób, ponad 80 tys. pojazdów ciężarowych, 5 składami pociągów osobowych oraz 1105 składami pociągów towarowych.

Właściwa realizacja powyższych działań nie byłaby możliwa bez właściwej współpracy i ogromnego wsparcia udzielonego przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy. W imieniu wszystkich strażaków KP PSP Sokółka składamy na ręce kierownictwa PSG Kuźnica serdeczne podziękowania funkcjonariuszom SG za wspólną służbę, okazaną pomoc i współpracę.

Również w trakcie powyższych działań nieodzowne okazało się wsparcie i wysoka gotowość bojowa sąsiadujących z siedzibą JRG Sokółka jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, które zabezpieczały operacyjnie rejon działania jednostki PSP w sytuacji wystąpienia jednoczesności zdarzeń związanych z działaniami JRG w zakresie kontroli sanitarnej na granicach oraz realizacją własnych zadań ustawowych w zakresie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Bardzo dziękujemy przede wszystkim jednostce OSP KSRG Stara Kamionka, która na zabezpieczenie operacyjne rejonu działania JRG Sokółka dysponowana była ponad 20 razy. Swojej pomocy w tym zakresie udzielały również inne jednostki, min.: OSP KSRG Zubrzyca Wielka, Stara Rozedranka, Kuźnica i Szudziałowo.

Ponadto w dniu 16 października 2020 roku funkcjonariusze z Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej zorganizowali punkt przyszpitalny rozstawiając przy szpitalu SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej namiot pneumatyczny udostępniony przez Komendę Powiatową PSP w Hajnówce, który będzie mógł pełnić funkcję polowej izby przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, umożliwiając bezpieczną segregację i separację tych osób.

Natomiast w dalszym ciągu utrzymywana jest przed szpitalem SP ZOZ w Sokółce polowa izba przyjęć w oparciu o dwa namioty pneumatyczne Państwowej Straży Pożarnej.

Nadal wyznaczone jednostki OSP KSRG do wsparcia ośrodków pomocy społecznej w niesieniu pomocy osobom pozostającym w kwarantannie sukcesywnie doposażają się w sprzęt zabezpieczający kupowany przez samorządy gminne. Państwowa Straż Pożarna wspiera również w/w działania przekazując sukcesywnie pozyskiwane środki ochrony indywidualnej.