image_pdfimage_print

6 października 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania nowo przyjętego strażaka. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.30 od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP w Hajnówce bryg. Piotrowi Koszczukowi. Następnie nowo przyjęty strażak złożył ślubowanie na sztandar Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce oraz złożył podpis pod aktem ślubowania. Strażak Maciej Karpiuk w przemówieniu Komendanta oficjalnie został powitany wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP w Hajnówce a także odebrał gratulacje i życzenia rozwoju zawodowego i satysfakcji z pełnionej służby.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Sienkiewicz, KP PSP w Hajnówce

Zdjęcia: st. sekc. Paweł Pruszyński, KP PSP w Hajnówce