image_pdfimage_print

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, strażacy kontynuują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii.

W chwili obecnej w dalszym ciągu poza realizacją swoich zadań ustawowych nadal czynnie wspomagają inne służby ratownicze w ich działaniach. Współpraca ta polega głównie na prowadzeniu przez Państwową Straż Pożarną kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej – codziennie 8 funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony indywidualnej adekwatne do obowiązujących obostrzeń, prowadzi w systemie zmianowym całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju z Republiki Białorusi na 2 przejściach granicznych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego, tj. Międzynarodowym Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy. Podczas w/w działań strażacy PSP ściśle współpracują z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy. W okresie od 4 września do 4 października 2020 roku skontrolowano prawie 32 tys. osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponad 9 tys. pojazdów drogowych do przewozu osób (samochody osobowe, mikrobusy, autobusy, motocykle), prawie 13 tys. samochodów ciężarowych oraz 142 składami pociągów towarowych.

Łącznie od początku działań, tj. 10 marca 2020 roku – 1662 funkcjonariuszy JRG i KP PSP Sokółka pracujących w systemie zmianowym na Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy skontrolowało łącznie 148.951 osób, które wjechały 31.293 pojazdami drogowymi do przewozu osób, 72.356 pojazdami ciężarowymi, 5 składami pociągów osobowych oraz 1016 składami pociągów towarowych.

W dalszym ciągu utrzymywana jest przed szpitalem SP ZOZ w Sokółce polowa izba przyjęć w oparciu o dwa namioty pneumatyczne Państwowej Straży Pożarnej służąca dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, umożliwiając bezpieczną segregację i separację tych osób.

Ponadto we wrześniu br. strażacy z JRG Sokółka przekazali środki ochrony indywidualnej na potrzeby placówek oświatowych pochodzące z Ministerstwa Zdrowia – łącznie za pośrednictwem strażaków PSP do 60 placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, poradni i innych miejsc) trafiło 33.450 szt. maseczek ochronnych oraz 1638 pojemników z płynem dezynfekcyjnym (8.190 litrów), które  zapewnią bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i pracownikom w roku szkolnym 2020/2021. Rozdano również termometry bezdotykowe dla 34 szkół podstawowych z terenu powiatu przekazane przez Wojewodę Podlaskiego.