image_pdfimage_print

19 września 2020 roku  zakończono  szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Koordynującym i nadzorującym proces dydaktyczny był kpt. Wojciech Sokołowski Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Szkolenie miało na celu przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało tematykę min: praca w  sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów,  powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Ponadto strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkoleniowym w Łapach. Sprawdzono umiejętności pracy ratowników OSP w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w warunkach pożarów wewnętrznych. Komisja egzaminacyjna powołana przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 42 druhów (w tym 2 kobiety reprezentujące jednostki OSP KSRG Kobylin Borzymy oraz OSP KSRG Klukowo).

Zaświadczenia ukończenia szkolenia wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem bryg. Zbigniew Zalewski, który pogratulował uczestnikom zdanego egzaminu, jednocześnie życząc dalszych sukcesów w strażackiej służbie

Opracowanie  – kpt. Wojciech Sokołowski
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem