image_pdfimage_print

15 września 2020 r. na terenie nowo oddanego do użytku lotniska w Suwałkach odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych. Miały one na celu doskonalenie technik i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia zdarzeń na obiektach infrastruktury lotniczej i lotniskowej oraz prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego podczas wypadków w ruchu lotniczym z dużą liczbą osób poszkodowanych. Dodatkowym elementem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej, a samolotem patrolowo – gaśniczym LP podczas gaszenia pożaru suchej trawy i drzew.
W manewrach zaangażowane były wydzielone siły i środki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu suwalskiego, Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, Komendy Powiatowej PSP w Sejnach, a także służby i instytucje współdziałające oraz współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, takie jak: Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne wraz z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z Suwałk, pogotowie ratunkowe Olmedica w Olecku, Lasy Państwowe oraz przedstawiciel Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Przedsięwzięcie czynnie wspierali przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach jako zarządcy terenu oraz administratora lotniska Aero Partner w Warszawie, Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także studenci miejscowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP Suwałki
Zdjęcia: asp. Tomasz Żuk, KM PSP Suwałki.