Powiat sokólski – przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach.

13 września 2020 r. przed nową siedzibą remizy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego miejscowej OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Reszkowcach otrzymała nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem uterenowionym GBA 4,6 / 30 na podwoziu MAN TGM 18.320. Zakup pojazdu za kwotę 861.000,- zł. możliwy był dzięki środkom finansowym budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządu województwa podlaskiego, powiatu sokólskiego i gminy Dąbrowa Białostocka, a także Biebrzańskiego Parku Narodowego pochodzących ze zbiórki publicznej na wsparcie działań jednostek OSP.

W uroczystości wzięli udział liczni goście, w gronie których znaleźli się:

 • Pan Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pan Mieczysław Kazimierz Baszko – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków,
 • ks. Wojciech Ejsmont – Kapelan Wojewódzki Strażaków,
 • ks. Piotr Hanczaruk – Proboszcz Parafii Prawosławnej w Jacznie,
 • st. bryg. Andrzej Sobolewski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Pan Paweł Wnukowski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,
 • Pan Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
 • Pan Piotr Rećko – Starosta Sokólski wraz z przedstawicielami Zarządu Powiatu Sokólskiego,
 • st. bryg. Dariusz Wojtecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce,
 • Pani Alicja Rysiejko – Dyrektor PCPR w Sokółce,
 • Pan Jan Bojsza – przedstawiciel Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego,
 • Pan Artur Gajlewicz – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wraz z radnymi Rady Miejskiej,
 • przedstawiciele lokalnych władz ZOSP RP wraz z zarządami jednostek OSP z terenu gminy,
 • sołtysi oraz okoliczni mieszkańcy.

Podczas spotkania dokonano uroczystego wręczenia przedstawicielom jednostki OSP aktu przekazania pojazdu, kluczyków i dowodu rejestracyjnego. Następnie po przecięciu wstęgi – księża obecni na uroczystości dokonali poświęcenia pojazdu oraz pomieszczeń strażnicy zlokalizowanych w świetlicy wiejskiej, które zostały oddane do użytku w roku bieżącym. Po wystąpieniach zaproszonych gości kończących uroczystość – uczestnicy spotkania wykonali pamiątkowe zdjęcie na tle przekazanego pojazdu pożarniczego.

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach funkcjonującej od roku 2007 w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy pozwoliło na podniesienie stanu gotowości operacyjno – technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej i przyczyniło się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Dąbrowa Białostocka oraz obszarze powiatu sokólskiego.

Opracowanie: KP PSP Sokółka.
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe.