image_pdfimage_print

08 września 2020 r. w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” Nadleśnictwa Białowieża odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu pt. „Monitoring zagrożenia pożarowego Puszczy Białowieskiej jako narzędzie zarządzania i reagowania kryzysowego”.

Projekt na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych realizuje Instytut Badawczy Leśnictwa pod przewodnictwem dr hab. Ryszarda Szczygła.

Celem projektu jest monitorowanie zagrożenia pożarowego oraz nadzór merytoryczny i wsparcie eksperckie w zakresie wdrożenia opracowanego „Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest” oraz bieżącym zarządzaniu funkcjonującym systemem ochrony przeciwpożarowej.

Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele: Ministerstwa Ochrony Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, Nadleśnictwa Browsk, Nadleśnictwa Hajnówka, Nadleśnictwa Białowieża, Białowieskiego Parku Narodowego, Starostwa Powiatowego, Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka, Gminy Narewka,  Gminy Białowieża oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP Hajnówka.
Zdjęcia: Julia Januszkiewicz.