image_pdfimage_print

4 września 2020 roku przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce odbyła się uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego samochodu pożarniczego GCBA 6,9/52 jednostce OSP KSRG w Siemianówce. Dotychczasowy samochód pożarniczy Mercedes GBA 2,5/24 będący w posiadaniu OSP Siemianówka został przekazany jednostce OSP w Olchówce.

W wydarzeniu wzięli udział liczni goście zaproszeni przez Wójta Gminy Narewka,
w gronie których znaleźli się:

1. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Prawosławny Biskup Hajnowski,
2. Dziekan Hajnowski ks. Zbigniew Niemyjski,
3. Poseł na Sejm RP – Pan Jarosław Zieliński,
4. Poseł na Sejm RP – Pan Mieczysław Baszko,
5. Zastępca Wojewody Podlaskiego – Pan Marcin Sekściński,
6. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Pan Stanisław Derehajło,
7. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzej Jabłoński,
8. Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku – Pani Magdalena Tymińska,
10. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce – bryg. Piotr Koszczuk,
11. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Jarosław Trochimczyk,
12. Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce – nadkom. Jakub Ciulkin,
13. Komendant Placówki Straży Granicznej w Narewce – kpt. Andrzej Romaniuk,
14. Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk – Pan Tomasz Gałęzia,
15. Podlaski Prawosławny Kapelan Strażaków – ks. Piotr Borowik,
16. Powiatowy Katolicki Kapelan Strażaków – ks. Rafał Zbucki,
17. Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Narewce – ks. Grzegorz Kułakowski,
18. Proboszcz Parafii pw. Św. Jerzego w Siemianówce – ks. Walery Piotrowski,
19. Wikariusz Parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Lewkowie Starym – ks. Jan Gacuta

oraz radni gminni, druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu Gminy Narewka, mieszkańcy Siemianówki i okolic.

Nowo pozyskany samochód będzie służył jednostce OSP w Siemianówce podnosząc jej zdolność operacyjną zapewniającą profesjonalną ochronę przeciwpożarową na terenie gminy Narewka jak i powiatu hajnowskiego.

Zakup nowego samochodu możliwy był dzięki pozyskaniu środków finansowych z różnych źródeł:

– środki własne Urzędu Gminy w Narewce,

– dotacja pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,

– dotacja ze środków ubezpieczeniowych Komendanta Głównego PSP.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Sienkiewicz, KP PSP Hajnówka.
Zdjęcia: KP PSP Hajnówka.