image_pdfimage_print

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, strażacy kontynuują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii.

W chwili obecnej w dalszym ciągu poza realizacją swoich zadań ustawowych nadal czynnie wspomagają inne służby ratownicze w ich działaniach. Współpraca ta polega głównie na prowadzeniu przez Państwową Straż Pożarną kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej – codziennie 8 funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony indywidualnej adekwatne do obowiązujących obostrzeń, prowadzi w systemie zmianowym całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju z Republiki Białorusi na 2 przejściach granicznych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego, tj. Międzynarodowym Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy. Podczas w/w działań strażacy PSP ściśle współpracują z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy. W okresie od 6 sierpnia do 3 września 2020 roku skontrolowano ponad 28 tys. osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponad 7 tys. pojazdów drogowych do przewozu osób (samochody osobowe, mikrobusy, autobusy, motocykle), prawie 11 tys. samochodów ciężarowych oraz 156 składami pociągów towarowych.

Łącznie od początku działań, tj. 10 marca 2020 roku – 1414 funkcjonariuszy JRG i KP PSP Sokółka pracujących w systemie zmianowym na Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy skontrolowało łącznie 117.097 osób, które wjechały 22.206 pojazdami drogowymi do przewozu osób, 59.661 pojazdami ciężarowymi, 5 składami pociągów osobowych oraz 874 składami pociągów towarowych.

W dalszym ciągu utrzymywana jest przed szpitalem SP ZOZ w Sokółce polowa izba przyjęć w oparciu o dwa namioty pneumatyczne Państwowej Straży Pożarnej służąca dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, umożliwiając bezpieczną segregację i separację tych osób.

Ponadto z początkiem września br. strażacy z JRG Sokółka przekazali kolejną partię środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na potrzeby placówek oświatowych pochodzących z Ministerstwa Zdrowia. Do 5 placówek oświatowych trafiło 660 l płynu dezynfekcyjnego (w 5 litrowych pojemnikach) oraz 3.000 szt. maseczek. W dystrybucji w/w materiałów KP PSP Sokółka została wsparta przez samorządy gminne. Rozpoczęto również dystrybucję środków ochrony indywidualnej dla przeszkoli z terenu powiatu – do rozdysponowania na 15 placówek oświatowych otrzymano 1.755 l płynu dezynfekcyjnego (w 5 litrowych pojemnikach) oraz 4.600 szt. maseczek. Łącznie za pośrednictwem strażaków PSP  do placówek oświatowych trafi 32.050 szt. maseczek ochronnych oraz 1620 pojemników z płynem dezynfekcyjnym (8.100 litrów), które  zapewnią bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i pracownikom w roku szkolnym 2020/2021.