image_pdfimage_print

16 sierpnia 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego. Do egzaminu końcowego przystąpiło łącznie 23 strażaków – druhen i druhów, którzy systematycznie uczęszczali na zajęcia. Jednym z głównych kryteriów dopuszczenia do egzaminu końcowego było odbycie zajęć praktycznych w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Szkolenie przeprowadzono zgodnie z „Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych” z 2015 roku. W skład kadry dydaktycznej wchodzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Zajęcia z zakresu kierowania ruchem drogowym przeprowadził funkcjonariusz wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Zgodnie z obowiązującym programem szkolenia na realizację procesu dydaktycznego przewidziano 126 godzin lekcyjnych, w tym na zajęcia teoretyczne przeznaczono 59 godzin, natomiast na zajęcia praktyczne poświęcono 67 godzin. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu, prowadzenia łączności
w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej oraz kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

W związku z panującą pandemią koronawirusa słuchaczy podzielono na 2 grupy, a terminy egzaminów końcowych wyznaczono odpowiednio na lipiec i sierpień 2020 roku.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Grajewie