image_pdfimage_print

Okres letni to czas wypoczynku dla zdecydowanej większości ludzi. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku na terenie powiatu grajewskiego zorganizowano obozy harcerskie dla dzieci i młodzieży szkolnej w bazie „Orle Gniazdo” w Opartowie gm. Rajgród. W lipcu i sierpniu 2020 roku z tej formy wypoczynku skorzystało 64 harcerzy wraz z 7 opiekunami.

W celu wzmożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w obozach harcerskich pod namiotami, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie wraz z funkcjonariuszami i pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, pracownikami Nadleśnictwa Rajgród i przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grajewie dokonali kompleksowej kontroli wszystkich obozów.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami każda kontrola obejmowała m.in. wymianę informacji w zakresie danych kontaktowych, sprawdzenie łączności radiowej pomiędzy stanowiskiem kierowania komendanta powiatowego PSP w Grajewie a obozem harcerskim, rozpoznanie terenu obozu i organizację ewakuacji oraz wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Realizując działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Grajewie omówili zasady postepowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie obozu ze szczególnym uwzględnieniem niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i alarmowania służb przy wykorzystaniu numerów 998 i 112. W każdym przypadku przeprowadzono praktyczne próby ewakuacji i dokonano podsumowania ich przebiegu.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Grajewie