Podsumowanie XIV edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik Gorąca Krew”

W dniu 18 lipca 2020 r. w siedzibie Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, miało miejsce podsumowanie zakończonej XIV edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik Gorąca Krew”

Podstawowym celem Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża ze strukturami Państwowej Straży Pożarnej oraz popularyzowanie honorowego krwiodawstwa. W akcji brało udział 29 jednostek PSP i OSP z terenu województwa podlaskiego.

W kategorii „Najaktywniejsza Jednostka PSP” Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  w Białymstoku zajęła wysokie II miejsce!

Należy nadmienić, że nasza Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku brała udział w akcji po raz pierwszy.

Pamiątkowy Puchar, w imieniu Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego odebrał asp. sztab.  Piotr Skrzeczko – Koordynator akcji w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku,  zdobywca II miejsca w kategorii „Najaktywniejszy Strażak Indywidualny”.

Pragniemy podziękować zarówno dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku jak i dla strażaków z terenu Województwa Podlaskiego za ofiarność i pełną humanitaryzmu postawę na rzecz drugiego człowieka.