image_pdfimage_print

31 lipca 2020 r. na stanicy WOPR na Zalewie Siemianówka odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego. W ćwiczeniach oprócz Białostockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udział brały zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z Hajnówki oraz Zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z Mochnatego, Trześcianki, Łosinki, Dubicz Cerkiewnych, Narwi oraz Narewki łącznie 40 ratowników.

Celem ćwiczeń było:

  • omówienie warunków bhp przy pracy w wodzie,
  • zapoznanie się z wodnym obszarem chronionym przez Komendę Powiatową PSP w Hajnówce,
  • wybór i lokalizacje miejsca wodowania, doskonalenie techniki wodowania łodzi,
  • wyciąganie łodzi na brzeg z uwzględnieniem warunków terenowych,
  • doskonalenie dopływania do brzegu, pomostu, doskonalenie sterowania łodzią,
  • doskonalenie ewakuacji osób poszkodowanych z wody,
  • udzielanie pierwszej pomocy medycznej osobom podtopionym,
  • praktyczne wykorzystanie rzutki i koła ratunkowego.

Przedmiotowe ćwiczenia pozwoliły usystematyzować wiedzę i umiejętności strażaków w zakresie ratownictwa wodnego, optymalnego wykorzystania sprzętu oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Serdecznie dziękujemy Białostockiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu za udostępnienie terenu orz możliwość przeprowadzenia ćwiczeń.

W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju ćwiczenia odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP w Hajnówce.

Zdjęcia: KP PSP w Hajnówce.