image_pdfimage_print

W związku z panującą obecnie w Polsce sytuacją epidemiologiczną związaną z występowaniem wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 promocja aspirantów PSP nie mogła odbyć się w tradycyjny sposób.  21 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce odbyła się zmiana służby połączona z wręczeniem aktów nadania stopnia młodszego aspiranta trzem funkcjonariuszom.

W tym roku zaoczne studium aspiranckie w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie ukończyli będący w służbie stałej mł. asp. Tomasz Zabrocki oraz mł. asp. Kamil Makarowski. Natomiast mł. asp. Krzysztof Kordiukiewicz ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu i poza aktem nadania pierwszego stopnia aspiranckiego otrzymał również akt mianowania na stanowisko aspirant absolwent w służbie stałej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Hajnówce, w której to rozpocznie służbę od 1 sierpnia bieżącego roku.

Akty nadania stopnia oraz akt mianowania wręczył Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce bryg. mgr inż. Piotr Koszczuk życząc awansowanym sukcesów w służbie, kolejnych awansów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Sienkiewicz, KP PSP w Hajnówce

Zdjęcia: Maciej Karpiuk, KP PSP w Hajnówce