image_pdfimage_print

Chociaż w tym roku niespodziewane okoliczności sprawiły, że rok szkolny wyglądał inaczej niż zwykle, już dziś dzieci i młodzież rozpoczynają wakacje. Letni wypoczynek to okres wzmożonej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wakacyjny wypoczynek sprzyja spędzaniu wolnego czasu m. in. nad wodą, w górach, w lesie. Jednak jest to także czas, w którym znacząco wzrasta liczba utonięć, wypadków a także pożarów.  Właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest gwarancją spokojnego pobytu oraz uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2020” aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają m. in. czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. Hajnowscy strażacy na bieżąco prowadzą również nadzór nad „Elektroniczną bazą wypoczynku MEN” w celu weryfikacji spełnienia wymagań przeciwpożarowych stawianym organizatorom zgłaszanych wypoczynków.

Szczególną uwagę strażacy zwracają na formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi, tj. obozy harcerskie. Każdy zgłoszony obóz harcerski będzie poddawany inspekcji w trakcie której sprawdzane będzie zabezpieczenie obozowiska m. in.: drożność dróg dojazdowych, możliwość ewakuacji w miejsce bezpieczne, znajomość zasad ewakuacji przez uczestników, właściwe zapewnienie środków łączności. Podczas takich inspekcji będą poddane ocenie warunki panujące w miejscu obozowiska, tj. stan drzewostanu, linie wysokiego napięcia oraz cieki wodne, które mogą stwarzać zagrożenie w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Wszelkie kontakty z organizatorami bądź uczestnikami wypoczynku będą odbywały się z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

Poniżej przedstawiamy zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku.

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ

JAK ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS BURZ I SILNYCH WIATRÓW

JAK ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS POWODZI

POŻARY LASÓW

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP w Hajnówce.